Buy and hold – Buffett light?

Jag ser mig fortfarande som en nybörjare inom aktier och försöker hitta min investerarstrategi. En av mina investerarförebilder är Buffett. Jag har nu upplevt att om jag ska följa Buffetts alla olika ”regler” blir det lite för komplicerat för mig i min nuvarande kunskapsnivå. (Jag hoppas naturligtvis att utvecklas och lära mig mer under många år framöver.) Däremot känns det realistiskt att försöka göra ungefär som Aktiestinsen; att köpa bra aktier och sedan behålla dom. Det känns inte så komplicerat, även om jag hela tiden tänker fortsätta förkovra mig om Buffett. Denna strategi, buy and hold – köp och behåll, ser jag som en ”Buffett light”-strategi.

Per H Börjesson säger också att placeringar är relativt enkelt: köp tio aktier och behåll dem! Jag anser inte att jag är så kunnig att jag bara kan välja ut tio bra aktier och därför vill jag diversifiera. Aktiestinsen har aktier i över 50 olika bolag. Mycket diversifierat med andra ord. Jag kanske inte behöver skämmas om mina innehav kommer över 20 olika papper.

Vad jag tycker är särskilt motiverande med Aktiestinsens placeringsstrategi är långsiktigheten. Aktiestinsen behåller sina aktier både i uppgång och nedgång. Hans stora tålamod och förmåga att inte drabbas av panik är imponerande. Detta är en stor likhet han har med Buffett och andra stora legendariska investerare.

Sunt förnuft, att utnyttja ränta-på-ränta och att återinvestera utdelningarna är Aktiestinsen hemlighet. Hans grundregler handlar bl.a. om direktavkastning och p/e-tal. Direktavkastningen ska vara på mellan 3 och 6 % och p/e-talet ska vara mellan 5-20. Och han lånar inte till att köpa aktier.

Kanske jag är närmare Aktiestinsen än Buffett?

Warren Buffetts fyra mentorer/lärare

Robert G. Hagstrom skriver i boken ”The Warren Buffett Way” att Buffett har fyra ”lärare” eller mentorer. De är följande: Benjamin Graham, Philip Fisher, John Burr Williams och Charles Munger. Buffetts strategi är hans egen, men den vilar på visdom och kunskap han har fått från de fyra ovanstående. Jag tänkte kortfattat gå igenom vad Buffett har tagit till sig från sina mentorer, efter en kort presentation av var och en.

Benjamin Graham, 1894-1976

Buffett har vid många tillfällen sagt att Grahams bok ”The Intelligent Investor” är den bästa bok som har skrivits om investeringar. I denna ville Graham få fram en definition på investering som skilde sig från att spekulation. Hans definition av en sann investering är att den har två kvaliteter. Först har den en grundläggande säkerhet för det grundläggande kapitalet. Sedan har den en tillfredsställande avkastning. En investering är alltså en placering efter noggrann analys som lovar säkerhet till det ursprungliga kapitalet och en tillfredsställande utdelning. De inköp som inte möter dessa krav är spekulativa. Man måste studera alla faktum och från det dra logiska och sunda slutsatser. Graham sa att regel nummer ett är att inte förlora pengar. Regel nummer två är att inte glömma regel nummer ett.

Graham har två metoder för att välja aktier. Den första är att bara köpa aktier för under två tredjedelar av dess nettovärde och den andra metoden var att köpa efter p/e-talen. Vidare måste tillgångarna vara större än skulderna. Hur hittar man undervärderade aktier enligt Graham? Man tar reda på om det inneboende värdet bl.a. genom att se bolagets tillgångar, hur mycket tjänar företaget, hur stora är utdelningarna och hur kommer dessa att se ut i framtiden. Värdet är alltså inte bara tillgångarna utan också hur mycket pengar tjänar företaget. Idag är det inte många som tar beslut endast på p/e-talen. Men Grahams övertygelse vilar på några antaganden. Först antog han att marknaden ständigt satte fel pris på aktierna vanligtvis p.g.a. rädsla eller girighet. På höjden av optimismen drog girigheten iväg aktien bortom dess inneboende värde. Marknaden blir överprisad. Andra gånger skapade rädsla en undervärderad marknad och priset hamnar under det inneboende värdet. En duktig investerare kan vinna på den ineffektiva marknaden.

Philip Fisher, 1907-2004

Fishers strategi går ut på att investera i bolag som för det första har potential över genomsnittet och för det andra det mest kompetenta ledarskapet.

Det allra viktigaste är att företaget har potential att öka försäljningen över genomsnittet. Och Fisher menar att företagen som kan öka försäljningen mest är de som fokuserar på forskning och utveckling och har en effektiv försäljningsorganisation. Man bör endast investera i företag som kan visa på vinst år efter år. Fisher säger att inget företag kan gå med vinst om de inte har lyckats bryta ner de olika kostnaderna och förstå alla olika kostnader i olika steg i processen. Att ha kompetent personal som arbetar med kostnadsanalys och redovisning. Om man har rätt analys kan man dirigera pengarna till de områden i företaget som man tjänar mest pengar på. En annan viktig del som Fisher betonade var förmågan att växa utan att be aktieägarna om mer pengar.  

Ledarskapets kvalitet var Fisher andra grundpelare. De bästa ledarna/cheferna är mycket bestämda om att utveckla nya produkter och tjänster som gör att försäljningen kan öka. De bästa ledarna  kan implementera företagets långsiktiga mål med dagliga rutiner. Vidare är total ärlighet och integritet oerhört viktigt. Beter de sig som aktieägarnas förvaltare, eller försöker de bara sko sig själva? Man kan lära sig en hel del om företaget genom att lägga märke till hur ledarna beter sig i svårigheter. Vidare är det viktigt att företagets chefer och ledare har en bra relation till de anställda. De anställda måste känna att företaget är ett bra ställe att arbeta på. Och cheferna måste uppleva att det är kompetensen som gör om man stiger i graderna och inte godtyckliga beslut eller favoritism. En annan viktig fråga är om VD:n kan delegera.

Till sist. Fisher investerade i få företag, mindre än tio. Ofta bestod portföljvärdet till 75 %  av bara tre-fyra bolag.

John Burr Williams, 1900-1989

Williams beskrev sin teori om att köpa aktier på följande sätt. ”A cow for her milk; a hen for her eggs; and a stock, by heck, for her dividends.” Som vi kan förstå betonade han utdelningarna. Han utvecklade följande enkla modell. För att räkna ut dagsvärdet av en aktie gör vi en kvalificerad gissning om hur mycket kontanter som aktien kommer att ge ut under dess ”livstid” och beräkna sedan vad det är värt idag. Detta är den metod som Warren Buffett använder sig av idag. Han anser att det snabbaste sättet att bedöma företagets värde är att se efter hur mycket utdelningar som aktieägarna får. Williams skriver att om ett företags vinster inte delas ut till aktieägarna utan istället investeras så borde denna investering ge desto större utdelning senare. Om inte så är det bortkastade pengar. Kort sagt, en aktie är endast värd det man kan få ut av den.

Charles Munger, 1924-

Buffett och Munger träffades 1959 och år 1978 blev han Berkshires vice ordförande. Mungers investeringprincip är sunt förnuft. Han har argumenterat för att man ska betala ett ”ok” pris (fair price) för kvalitetsbolag. Eller som Warren Buffett själv har sagt ”It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.”

Warren Buffett tog till sig idéer från dessa fyra investerare och har alltså lyckats att få ihop flera olika teorier till sin egen filosofi. Kvalitativ förståelse av företaget enligt Fisher och kvantitativt enligt Graham. Från Charlie Munger har Buffett fått tankarna att det kan vara värt att ibland lägga upp pengarna för att köpa ett bra företag. Han har berättat att han förstod det efter att han gjorde några dåliga inköp utifrån Grahams tankar om att köpa billiga bolag. Problemet var att bolagen inte bara var billiga, de var dåliga också. Graham hade inte tagit i beräkningen företagens ledning, som Fisher betonar så hårt. Däremot anser Buffett att Grahams tankar om säkerhetsmarginalen, att köpa bolag vars pris är lägre än värdet, är grundläggande. Och att människornas rädsla och girighet gör att de spekulerar istället för att investera. Om man kan isolera sig från de känslomässiga virvelvindarna kan man utnyttja det irrationella beteendet från marknaden och utnyttja marknadens upp- och nedgångar. Philip Fisher var mycket annorlunda jämfört med Graham. Fisher betonade mer ledarskapets roll och han betonade också att fokusera på få företag. Faran i att äga för många aktier är att det blir svårt att ha kontroll på alla samtidigt. Från Williams fick Buffett en effektiv metod att beräkna det inneboende värdet av ett företag.

How Buffett does it, 17-24

Jag måste börja med att be läsarna till min Warren Buffett-följetång om ursäkt. Jag har stavat Warren Buffetts namn fel i flera månader. Efternamnet ska stavas med två ”f” och två ”t”. Pinsamt. Jag har lärt mig att jag ska vara ännu noggrannare i fortsättningen (även om jag inte kan garantera att jag inte missar stvfel i fortsättningen).

Nu har vi tagit oss till de sista råden från ”How Buffett does it” av James Pardoe. Jag gillar Buffett särskilt eftersom hans filosofi har gett så bra resultat (årets understatement), samtidigt som hans filosofi är ”lugn” och kunskapsinriktad. Han anser ju att man ska varken daytrada eller swingtrada utan ”decenniumtrada”! Och detta passar mig eftersom jag blir lätt stressad av att hålla koll och haka på snabba rusningar och sälja innan de går ner etc.

Jag tycker att boken har varit mycket läsvärd och hoppas att ni blogg-läsare också tycker att det har varit givande att läsa. Som ni läsare har märkt är det många råd som har gått in i varandra och tyvärr måste jag säga att de allra sista kapitlen inte höll samma klass som tidigare, men vi har nu också kommit till det bästa kapitlet om ”Mr Market”, ”margin of safety” och ”intrinsic value”! Det är Buffetts ”trollformler”… Nu kör vi igenom de allra sista kapitlen!  

17. Stanna i din kompetenscirkel

Utveckla ditt expertområde och verka inom den. Bli inte arg för att du missar möjligheter utanför kompetenscirkeln. Buffett verkar bara inom de områden han känner sig kompetent och komfortabel. Han känner sig bl.a. inte tillräckligt duktig på snabbrörliga företag och undviker därför dessa. Han motstår också frestelsen att så att säga göra cirkeln större, han anser att det viktiga är att känna sina begränsningar och bara verka inom sin kompetenscirkel. Det är ganska kul att se vad Buffet investerade i år 2000; cowboy-boots, mattor, målarfärg och tegelstenar!!

Buffett säger ”Play your game, not someone else’s”, varför riskera sitt kapital på något man inte vet något om.

18. Strunta i aktiespådomarna

Buffett säger att marknadsförutsägelser är som ett gift. Man måste undvika det. Varför slösa tid på sånt man inte vet? Satsa istället din tid på att ta reda på fakta om företagen. Det är en viktig del i Buffetts filosofi; att kunna bortse från framtidssiare. Han säger också att ju precisare spådomarna är, desto mer skeptisk ska man vara. Stanna på företagsnivån, låt marknaden ta hand om sig själv. Att lita på aktiespådomar är inte faktabaserat, det är känslobaserat. Och att gissa eller att vara spontan eller känslobaserad är motsatsen till Warren Buffetts teori. Man ska använda sin tid på bästa sätt och försöka få ihop en portfölj som går bra vare sig marknaden går upp eller ner.

19. Förstå ”Mr. Market” och the ”Margin of safety”

Detta måste vara det centrala kapitlet i boken. Här kommer vi till det som Buffett ständigt påminner oss om; att komma ihåg Benjamins Grahams ”Mr Market”-concept och leta efter företag med ”margin of safety”.

Buffett beskriver ”Mr Market” som en businesspartner med obotliga emotionella problem. Mr Market är ”mano-depressiv” eftersom när han är euforisk ser han bara positiva saker i företagen och på marknaden och när han är deprimerad ser han ingenting annat än problem, både utom och inom företaget. Och priserna blir överdrivet höga eller överdrivet låga. Det intressanta med Mr Market är att han kommer till marknaden varje dag och ger erbjudanden om priser på aktier. Och allt vi behöver göra är att lista ut hur Mr Market känner sig och sedan besluta oss för vad vi ska göra med det. Ska vi ignorera honom eller utnyttja honom? Men det viktiga är att aldrig falla under hans inflytande, som kan vara mycket starkt; hans depression kan fylla hela rummet och hans eufori kan vara förhäxande.

Benjamin Grahams ”Mr Market” är en metafor som alla värdeinvesterare borde använda sig av för att förstå psykologin på aktiemarknaden. Det hjälper oss att förstå marknadens ”galenskap” när den går för högt och sjunker för lågt. Och det hjälper oss att förstå när det kommer ett bra tillfälle att fynda. Som en investerare ska man alltid vara beredd att utnyttja Mr Markets depressioner när aktiepriserna går ner. Att ta till vara på aktiemarknadens galenskap när ”intrinsic value” är högre än företagens pris!

Conceptet ”intrinsic value” är också mycket viktigt i detta sammanhang. Det kanske t.o.m. är startpunkten i hela resonemanget. När man avgör ”the intrinsic value” försöker man beräkna värdet av de pengar man får ut från företaget i framtiden. Men, som Buffett gärna erkänner, det är ingen exakt vetenskap att beräkna detta. Den framtida cash-flowen går ju inte att veta. Men det är ändå enligt Buffett det bästa sättet att beräkna alternativkostnader och för att kunna jämföra olika investeringar med varandra. Detta är en av anledningarna till varför han föredrar enkla företag, han kan se hur cash-flow ser ut och hur mycket kapital ett företag behöver. Och han kan lättare beräkna the intrinsic value med enkla verksamheter.

Mr Market irrationalitet är till nytta för oss eftersom han blir väldigt deppig och aktierna faller för mycket. Därför ger detta oss ett tillfälle att köpa bra aktier till en bra säkerhetsmarginal. Ju större säkerhetsmarginal desto bättre eftersom det då finns utrymme om man har gjort en felbedömning. Till slut kommer marknaden att inse företagets värde och priset går upp. Men låt inte Mr Markets depression dra ner er. Låt inte honom värdera företagen.

Sammanfattningsvis. Man måste bida sin tid och vänta till Mr Market blir deprimerad och aktiepriserna sjunker så lågt att säkerhetsmarginalerna är stora och då är det dags att köpa. Här blir Buffetts råd om tålamod och disciplin väldigt tydliga. Om man kan utveckla den här disciplinen och vänta på ögonblicken kommer belöningen så småningom. Därför behöver vi inte klaga över marknadens rörelser utan istället se möjligheterna som Mr Markets dramatiska känslostormar ger de sluga investerarna. Vänta tills andra människor agerar dåraktigt, och agera själv vist! 

Detta kapitel känns mycket enkelt på ett sätt, men samtidigt så oerhört svårt att göra i verkligheten. Det är inte lätt att stå utanför en rusning som man kan tjäna på. Och det är mycket svårt att veta när man ska gå in och köpa efter en krasch eller djup nedgång. Sedan är det svårt att beräkna ”intrinsic value”, tycker jag som inte är ekonom. Jag har beställt ett gäng årsredovisning nu för att läsa sådana för första gången på allvar.

20. Var rädd när andra är giriga och girig när andra är rädda

Detta kapitel hör ihop med det förra om Mr Market. När Mr Market är euforisk blir människor giriga och när depressionen kommer blir investerarna rädda. Buffett säger att man med säkerhet kan säga att människor kommer att vara giriga, rädda och dåraktiga. Men man kan inte alltid säga i vilket ordning. Aktiemarknaden kommer alltid att påverkas av de starka känslorna girighet och rädsla. Men de som kan hålla sig kalla kan utnyttja detta.

Buffett själv sätter sig på sidolinjen när han ser att marknaden börjar överhettas. Han gör inga investeringar när priserna stiger irrationellt och priserna är bortkopplade från det ”sanna” värdet av företaget.

En kollaps brukar följa en euforisk period. När aktiemarknaden kollapsar blir investerarna rädda att förlora sina pengar. Alla säljer. I det läget gör Buffett tvärtom, han köper och kan på det sättet göra stora fynd. Buffett säger att girighet och rädsla turas om på aktiemarknaden och man ska använda sig av detta och inte ryckas med. Köp när alla säljer och sälj när alla köper. Aktier är som mest intressanta när ingen annan är intresserade av dom. När flocken är rädd och inte intresserade av aktier, det är exakt då vi ska vara intresserade.

21. Läs, läs ännu mer och sedan ska man tänka

Warren Buffett läser ungefär 6 timmar om dagen och sitter två timmar i telefon och resten av tiden tänker han. Om ett företag verkar intressant för Buffett läser han allt han kan komma över om företaget och dess industri. Det som han anser vara särskilt viktigt är att läsa årsrapporter. Han brukar också läsa konkurrenternas årsrapporter. Buffett anser att det faktum att man läser mycket gör att man kan tänka självständigt och ta beslut på faktaunderlag.

En bok han ständigt rekommenderar är Benjamin Grahams klassiker ”The Intelligent Investor”. En annan bok han tycker är läsvärd är Philip A. Fishers bok ”Common stocks and uncommon profits”. Han tycker inte att man ska använda tid på annan läsning än det som verkligen ger faktainformation. Att hitta värdeföretag startar med goda läsvanor!! Genom att läsa mer ger vi föda till tankarna!  

22. Använd alla dina hästkrafter!

Warren Buffett tror på att ha goda vanor. Ta bort dåliga vanor och lägg dig till med nya bra, positiva och produktiva vanor. För att veta vilka vanor som är bra bör man skaffa sig de rätta förebilderna. Buffett säger ”Show me a person’s heroes, and I’ll tell you what kind of person he is and where he’s headed.”  

23. Undvik andras kostbara misstag

Studera andras misstag så du inte gör detsamma. Tyvärr har vi sett alldeles för många som har blivit av med alla pengar på spekulation eller att de har gett bort makten av sina pengar till spekulativa aktiemäklare som har slarvat bort människors besparingar under ett helt liv. Det gäller att ha sunt förnuft och inse att det är lätt för aktiemäklare att lova mycket. Vidare är det viktigt att se om det finns dolda kostnader i dina investeringar.

Om det verkar vara för bra för att vara sant, så är det det! Oftast är stora löften kombinera med enorm risk. Håll er undan. Abdikera aldrig från besluten i portföljen.  

24. Bli en investerare med sunt förnuft

Om man har sunt förnuft kan man bli rik om du inte har bråttom. Och sunt förnuft gör dig inte fattig. Bli en bättre och smartare investerare med tiden. Lär dig från andra, både deras visdom och misstag.

How Buffett does it, 13-16

För er som är intresserade av att den årliga avkastningen hos Warren Buffetts företag Berkshire Hathaway har jag hittat följande länk som visar avkastningen mellan 1967 och 2007. Han har gjort imponerande drygt 24 % per år i 40 år. http://allfinancialmatters.com/2008/04/02/a-look-at-berkshire-hathaways-annual-market-returns-from-1968-2007/

Nu går vi till nästa fyra faktorer (från James Pardoes bok How Buffett does it) som har gjort att Warren Buffett har uppnått de otroliga resultat han har åstadkommit.

13. Ignorera macro, fokusera på micro

Warren Buffett anser att man inte ska låta sig påverkas av politiska händelser eller macroekonomiska faktorer. ”Put those blinders on. Don’t get distracted by macro issues.” Det är de små företagsdetaljerna som är viktiga. Ignorera de stora händelserna utanför företaget. Man ska vara en företagsanalytiker och inte försöka sig på att analysera allt runt omkring. Micro istället för macro! Buffett konstaterar att politiska händelserna de senaste 50 åren inte har påverkat hans syn på sina investeringar.

Buffett trycker mycket på att inte få panik för macroekonomiska faktorer eller politiska händelser därför att då är risken stor att man säljer aktierna i helt fel läge. Däremot kan det vara bra att hålla ett litet öga på macro för att upptäcka om man kan köpa aktier på ”rea”.

14. Titta noggrant på företagets ledarskap

Analysen av ett företag börjar och slutar med frågan om vem som bestämmer. Buffett investerar aldrig i företag innan han vet att ledarskapet är bra. Han har ett antal frågor han anser är mycket viktiga.

a) Arbetar ledarskapet för aktieägarna eller för att göra sig själva rikare (på aktieägarnas bekostnad) med hjälp av överdrivet höga löner, optionsprogram etc?  

b) Är ledarskapet sparsamma eller gillar de att spendera?

c) Är ledarskapet fast beslutna om att öka aktieägarnas värde och använder de sitt kapital på bästa möjliga sätt?

d) Undviker ledarskapet att ge ut fler aktier som spär ut värdet på aktierna?

e) Behandlas aktieägare som partners eller ignoreras dem?

f) Årsrapporten, är den rakt på sak eller innehåller den en massa struntprat?

g) Verkar ledarskapet vara helt ärliga och öppna i sina räkenskaper eller gömmer de information och ”fixar till” siffrorna?

Man måste lita på de människor som man förlitar sina pengar till!!!

Buffett själv har en mycket låg lön (jämfört med andra i motsvarande position), hans förmögenhet ligger i hans aktieinnehav i företaget. Detta innebär att han bara tjänar pengar när aktieägarna också tjänar pengar. Och han ser aktieägarna i Berkshire Hathaway som partners.

För att investera måste man först läsa årsrapporten och analysera räkenskaperna. Är det något man inte förstår så är det för att ledarskapet inte vill att man ska förstå! Håll er undan! Man vill inte bli partner med någon som försöker dölja information. En annan varningssignal är när årsrapporten bara handlar om framtiden. Särskilt om de gör förutsägelser som slår in! Då har de manipulerat siffrorna på något sätt.

Buffett investerar endast i företag som har ett etiskt ledarskap och som arbetar för aktieägarna och sätter aktieägarnas behov före sina egna. Och investera aldrig i företag som manipulerar (eller tidigare har manipulerat) siffrorna.

15. Kejsaren är naken på Wall Street!

Buffett säger att allt som inte fokuserar på företagets värde är ovidkommande.  Det finns mängder av system för att tjäna pengar på börsen. Men kom ihåg att kejsaren är naken på Wall Street. Undvik att bli uppslukad av modeller, mönster och data. De smarta investerarna är värde-orienterade trots att det inte är glamouröst eller ens kanske så intellektuellt utmanande. Det kan t.o.m. vara långsamt och tråkigt. Däremot kan snabba köp- och säljbeslut vara riktigt spännande som ger adrenalinkickar.

För att investera som Buffett krävs det att man ignorerar allt som inte har med värdet att göra. Undvik alla de komplicerade investeringsstrategierna som inte säger något om företagets värde. Och särskilt de som har en ”idiotsäker” strategi.

16. Tänk självständigt!

Tänk självständigt och imitera inte andra utan eftertanke. Buffett är immun mot beröm och applåder och är bekväm med att ignorera de som hånar eller klagar mot hans beslut. Att hålla sig till sina beslut trots att alla runt omkring inte håller med. Det klassiska exemplet är under it-boomen när Buffett inte köpte en enda it-aktie. När börserna rusade och Buffett höll sig undan fick han utstå mycket kritik och t.o.m. hån. Men eftersom han inte förstod it-businessen så höll han sig undan. Han kunde inte se företagens långsiktiga förmåga att tjäna pengar och hur de skulle se ut om tio år.

Buffett tror också att den irrationella marknadspsykologin var ansvarig för många it-aktiers pris. Under sådana förutsättning sätts aktiepriserna av de människor som är girigast, mest känslosamma, mest deprimerade, eller med andra ord, de människor som är mest bortkopplade från den långsiktiga verkligheten. Buffet kände att han gjorde rätt trots att alla andra tyckte att han gjorde fel. Men Buffett varnar också för de som är ”contrarians”; de som gör precis tvärtom mot vad alla andra gör. Han anser att det kan bli lika farligt som att slaviskt följa majoriteten.

Alltså; lita på fakta när du ska investera. Att bara vara en intelligent person räcker inte, man måste också tänka helt självständigt och inte följa skocken. Det finns inget substitut mot att ta reda på fakta, sätta sig ner och tänka!

How Buffett does it, 9-12

Man kan aldrig få för mycket av Buffett. Men ibland när man läser om hans strategier så känns det som att han är en sorts övermänniska. Hans tålamod vet jag inte om jag klarar av. Undrar hur många som gör det? Men till saken – här kommer råd nummer 9 till 13 från boken How Buffett does it av James Pardoe.

9. Var inaktiv, inte hyperaktiv

Att inte göra någonting kan vara ett tecken på investeringsbriljans! Buffett anser att inaktivitet är en hörnsten i hans investeringfilosofi. Det är en myt att man måste köpa och sälja ofta på börsen för att bli rik. Inget drag är det bästa draget om du redan har rätt aktie. Buffett har inte rört flera aktieposter på många år; Washington Post t.ex. rördes senast 1973 och Coca-Cola rördes senast 1994.

Buffett liknar spekulerare vid ett bi som flyger hit och dit från blomma till blomma. Det är bättre, anser han, att hitta rätt blomma och sätta sig där, och stanna där. De allra flesta investerare är mycket otåliga och det är, anser Buffett, ett mycket riskabelt beteende.

En annan nackdel med att köpa och sälja ofta är att vinsten riskeras att äta upp av skatten. Man kan också likna beteendet av att ofta köpa och sälja som att åka till Las Vegas; det är alltid huset som vinner.

Att vara inaktiv betyder också att inte köpa alls om det inte dyker upp något bra företag att investera i. Buffett har sagt att han inte gjorde någon investering under 11 år av de 60 åren han har varit verksam. Alltså, ungefär vart femte år undviker han att köpa något överhuvudtaget.

Buffetts råd är att vara en ”decades trader” och inte en daytrader och när det finns tvivel, köp ingenting!

10. Undvik att dagligen kontrollera aktiepriserna

Buffett tittar inte på börssidorna för att kolla aktiepriserna. Inte på dagsbasis. Men knappt ens varje månad. Han oroar sig inte över de kortsiktiga upp- och nedgångarna. Han känner sig trygg i sina investeringar. Den enda gången han gör något undantag är om kursen går ner så mycket att han kan köpa ännu mer av sina investeringar till ett bra pris.

Buffett tror att om man är beroende av att kolla siffrorna hela tiden riskerar man att köpa och sälja för ofta. Däremot bör man hålla koll på företagens verksamhet och ledarskap, företagens cash flow och framtidsutsikter. Benjamin Graham har sagt ”In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine.”

11. Börsnedgångar är köpläge!

De allra flesta som har investerat i aktier mår dåligt när börserna går ner. Tyvärr blir många rädda och säljer för att de ska ”cut their losses”. Ofta blir sådana försäljningar mycket dåliga. Buffett älskar när aktiepriserna sjunker eftersom då är det ”rea” med bra köpläge. Sluga investerare ska alltså lära sig att vara trygga och lugna när börsen går upp och ner. Men så fungerar börsen: dåliga saker händer och börsen faller, bra saker händer och börsen stiger.

De flesta av Buffetts bästa investeringar gjordes antingen under bear markets när alla aktier hade gått ner eller också när bra företag hade tillfälliga, men överkomliga, svårigheter som hade pressat ner aktiepriset. Buffett letar ständigt efter bra företag som har tillfälliga kriser när man kan fynda. (Däremot ska man akta sig för företag vars aktie går ner därför att företagets fundamenta har blivit dåligt eller att ledarskapets kvalitet har sjunkit.) Några av de fynd Buffett har gjort är bl.a. att köpa Geico-aktier när de stod i $2 istället för $61 och Wells Fargo.

12. Slå inte på varje boll

Buffett anser att det räcker att göra ett bra investerarbeslut varje år. Det bästa är att vara tålmodig och vänta på den bästa bollen att slå på. Buffett erkänner att han har gjort misstag under sina år och de misstag han retar sig mest på är dåliga inköp. De gånger han har missat en bra köp förlåter han sig själv mycket lättare eftersom han ju anser att man inte ska köpa för ofta.

Buffett ger rådet att man ska tänka att man bara ska göra 20 investeringar i sitt liv. Och de gångerna ska man göra grovjobbet och läsa mycket och tänka länge. Och han lever som han lär, det finns flera exempel på att han har följt ett företag i många år innan han till slut har köpt några aktier.

How Buffett does it, 5-8

James Pardoes bok ”How Buffett does it” inspirerar mig inför 2010 då målet är att nå den halva miljonen. Här skriver jag om råd nummer 5-8 och några egna tankar.

5. Köp företag, inte aktier

Enligt Buffett är det mycket viktigt att komma ihåg att man köper en del av ett företag, aktien är inget i sig själv. Alltså, när man tänker på sin aktieportfölj borde man inte tänka på siffror och diagram på datorn utan istället på företagen i verkligheten. Man ska se sig själv som en företagsanalytiker och inte en spelare på aktiemarknaden.

Buffett menar att i förlängningen kan bra företag inte undvika att gå bra, och då kommer aktievärdet därefter. Därför ska man se på resultaten under lång tid. Under dot.com-bubblan var det många som glömde bort att titta på företaget och hur det tjänade pengar. Istället köptes aktier baserat på aktierna i sig och inte på företagen bakom. Det fanns många aktier som kostade $80 men som idag är värdelösa. Hade man istället väntat för att se hur företagen tjänade pengarna skulle det inte ha blivit en bubbla.

Buffett inser att all investering självklart innebär viss risk och osäkerhet men han vill eliminera så mycket risk som möjligt. Därför skyr han företag som han inte förstår. Han köper istället säkra, konservativa, oglamorösa och ”tråkiga” företag som har en förutsägbar förmåga att tjäna pengar. Vidare vill han undvika alla företag som har stora förändringar framför sig eftersom det gör investeringen osäker. Han vill ha företag som har sett likadana ut i många år och kommer se likadana ut många år framöver. 

Det är så Buffett vill ha det; inga förändringar. En fördel med denna strategi är att företagen har haft lång tid att effektivisera sin verksamhet. Den andra fördelen är att om det inte kommer några förändringar så kommer man inte göra några stora misstag. Han vill ha säkra pengar månad till månad. Därför frågar han sig om produkten är ”uthållig”, att den kommer vara densamma om ett decennium. Om man inte förstår hur företaget kommer att tjäna pengar om tio år så håll dig undan. Då hoppas du istället för tänker, menar han, spekulerar istället för investerar.

Jag håller med om att man ska se på företaget i sig, och inte aktien som något med eget liv. Däremot känns det lite bakåtsträvande att helt och hållet undvika företag som står inför förändringar. Syftet med aktiebolag är ju att ägarna ska tjäna pengar, men det är också ett sätt för företagen att få in riskkapital för just förändringar. Utan aktiebolagsformen hade det skett mycket få förändringar i produkturval etc. och vi hade varit kvar i historien.

6. Leta efter företag som har ”vallgrav och mur” runt sig.

Han använder metaforen av en borg eller fästning med vallgrav och murar när han pratar om företag som har en dominerande och priviligierad position på marknaden som i det närmaste garanterar företagets framgång. (Det är detta som han kallar för ”franchises”. Han menar inte franchise som i betydelsen McDonald’s eller 7Eleven.) Dessa ”franchise”-företag har tjänster eller produkter som är önskade och behövda, inte är kapitalintensiva, inte har någon egentlig konkurrent eftersom de har en så dominerande position. Det senaste exemplet på detta från Buffetts egna liv är när han köpte 2 miljarder aktier i PetroChina, det största oljeföretaget i Kina.

Nästa del i strategin är att köpa ”fästnings”-företaget när priset är det rätta. Det gäller att beväpna sig med tålamod för att kunna vänta tills priset är så lågt som du har bestämt dig för. Försök inte att gå in och ur marknaden. Undersökningar visar att det leder till förluster. Ett tips där är att man gör en lista på företag man önskar köpa och till vilket pris. Sedan är det att disciplinera sig och vänta som gäller.

Det finns säkert mycket vist i detta och jag tror att både Coca-Cola och Gillette är sådana företag. Men det svåra är att hitta dom och sedan köpa dom till ett bra pris. Det är nog sällan de är på rea, om man säger så.

7. Köp low-tech, inte high-tech

Buffett köper inte fräcka ”new economy” företag . Han köper företag som säljer målarfärg, mattor, godis, läsk och rakhyvlar. De är enkla att förstå och har ett stabilt cash-flow. Han vågar sig inte på fiberoptic, software eller biotech. Han ser tillbaka på tiden när radio och TV kom. De som investerade i dessa företag blev inte rika. Han gör en liknelse med att bjuda en flicka på bal. Ska man bjuda den nya, exotiska och spännande tjejen eller grannflickan? Man bör bjuda grannflickan.

Buffett tycker att ett företag ska ha trettio år bakom sig innan man investerar, tre år räcker inte för att Buffett ska investera i företaget. Han påminner om dot.com-bubblan där hundratals miljarder dollar gick upp i rök och han varnar för exotiska företag som ger en känsla av enkla och snabba cash. Om företagen inte kan tala om exakt hur det ska tjäna pengar, håll dig undan. Det är som haren och sköldpaddan. Det var sköldpaddan som vann till slut fast han var långsammare.

Alltså; håll dig undan från industrier som förändras och köp aktier i ”old economy” företag. Buffett älskar de långtråkiga företagen.  

Min kommentar här är ungefär detsamma som ovan. Samhället förändras och företagen har mycket att tjäna på att vara med på tåget. Om alla endast köpte low tech och old economy företag skulle utvecklingen förmodligen gå mycket långsammare eftersom det inte skulle finnas riskkapital. Däremot håller jag naturligtvis med om att man måste titta på företagen, kommer de verkligen att kunna tjäna pengar?

8. Diversifiera inte, köp 5-10 bra företag

Håll dig borta från Noas ark-investeringar; lite av allt. Det är bättre att köpa få företag men mycket i varje. Om man hittar den rätta aktien, varför ska man inte köpa på sig mycket?!? Buffetts råd är att köpa 5-10 aktier och behålla dom åtminstone 5-10 år. En annan fördel med portföljstrategin att inte köpa på sig för många företag är att man blir noggrannare i sitt urval och köper inte på impuls och känsla.

Jag tror att detta är ett vist råd. Men om jag går till mig själv så kommer jag nog ha mellan 15 och 20 aktier i min portfölj. Det blir lite roligare då. Plus att jag är nog inte lika duktig och tålmodig som Warren Buffett i att hitta de absoluta toppaktierna.

How Buffett does it, 1-4

I James Pardoes bok ”How Buffett does it” finns 24 råd från Warren Buffet om hur man ska lyckas med sina investeringar. Här kommer de fyra första.

1. Välj enkelhet före komplexitet.

Buffett säger att man inte ska försöka utveckla komplicerade svar på komplicerade frågor. Gör istället det som är enkelt och självklart. Han investerar bara i enkla, solida och uthålliga företag som har en enkel förklaring på sin framgång. Köp aldrig företag som du inte förstår. Alla investeringar som involverar något komplicerat ska undvikas. Därför ska man som huvudregel också undvika aktiemäklare och rådgivare.

Buffett menar att man inte måste ha finansiell bakgrund eller kunskap för att lyckas med aktier. Det räcker att man har sunt förnuft och tålamod. Ibland kan istället komplicerade modeller och system istället arbeta emot oss. Glöm sofistikerade dataprogram som analyserar aktier. Buffetts råd är att köpa aktier i mycket bra företag som drivs av kompetenta och ärliga människor, och sedan håller vi fast i aktierna och väntar att marknaden upptäcker att företaget är bra.

2. Ta dina egna investeringsbeslut.

Buffett har sagt att s.k. experter på aktiemarknaden inte bidrar med något värde överhuvudtaget (”these so-called experts bring nothing to the party”). Man ska alltid fråga sig vad rådgivarna tjänar på sina råd. Rådgivarnas lön baseras ofta på hur många köp-och-sälj ordrar som de får. Därför är det värdelöst att lyssna på dom eftersom det är långa och tålamodskrävande investeringar som lyckas bäst. I allt (t.ex. medicin och juridik), utom money management, gäller det att man ska rådfråga experter.

Buffetts råd är därför att man ska lära sig lite om redovisning och hur man tolkar årsredovisningar. Och när du läser eller hör experter ska du vara skeptisk till deras råd.

3. Behåll rätt temperament.

Buffett säger att man ska låta de andra överreagera. Håll huvudet kallt, både när börsen går bra och dåligt, när de andra inte gör det. Det är svårt att se sina aktier gå ner i värde, men tänk då på de fundamentala värdena. Den visa investeraren behåller sitt lugn även när man är mitt uppe i negativa händelser. När priset går ner ska man tänka ”REA” på aktierna och köpa fler.

Buffett har sagt att om man inte klarar av att portföljen går ner 50 % så ska man inte köpa aktier överhuvudtaget. Buffett har med sitt eget liv visat att man måste ha förtroendet att hålla fast vid sina aktier trots att de andra inte gör det. Han menar att det i stort sett aldrig lönar sig att sälja ett bra företag pga rädsla. Istället ska man tänka att det nu finns några som vill göra något dumt och vill sälja ett bra företag för ett lågt pris. Det finns undersökningar som visar att ju fler sälj och köp någon gör desto mer pengar förlorar man.

För oss vanliga människor är följande citat underbart! ”To succeed in the market you need only ordinary intelligence. But in addition, you need the kind of temperament that can help you ride out the storms and stick to your long-term plans. If you can stay cool while those around you are panicking, you can prevail.”

4. Ha tålamod.

Tänk 10 år och inte 10 minuter! Buffett är ”decades trader” istället för ”day trader”. Om vi inte är beredda att behålla aktien i tio år ska vi inte ens tänka oss att köpa aktien. Buffetts filosofi är get-rich-slow med tålamod och ett långsiktigt tänk. Han säger att börsen är platsen där pengar flyttar från otåliga till tålmodiga.

Buffett har själv i yngre år gjort misstagen att sälja aktierna för fort. Något han sedan har ångrat när aktiens pris sedan stigit ytterligare. Han har därför sagt att det är buy and hold som gäller. Buffetts kompanjon, Charlie Munger, har sagt med med större ”finess”(?): ”Investing is where you find a few great companies and then sit on your ass.” Tålamod det avgörande!

För att tänka rätt har Buffett följande mentala bild framför sig: När du tänker köpa en aktie ska du tänka att du inte kan sälja förrän om åtminstone fem år. Benjamin Graham har sagt följande om tålamod: ”We have seen much more money made and kept by ‘ordinary people’ who were temperamentally well suited for the investment process than by those who lacked this quality, even though they had an extensive knowledge of finance, accounting, and stock market lore.”

En intressant berättelse för Buffetts eget liv är när han investerade i Washington Post 1973. Precis efter hans inköp gick aktiens pris ner 50 % och var på den nivån i två år. Men Buffett höll huvudet kallt, fick inte panik och sålde inga aktier. Idag får han lika stora utdelningar varje år som hans ursprungliga investering kostade 1973.

När man investerar på aktiemarknaden ska man vara beredd på upp- och nedgångar. Men tänk inte för mycket på aktiens pris och tänk mer på företagets fundamenta och ”sit on your ass” med tålamod.

Under 2010 ska jag verkligen ta till mig Buffetts råd. Men det är inte lätt att ha tålamod, det är lite mer spännande och roligt att köpa och sälja ganska ofta och kanske göra något ”klipp”. Men på lång sikt lönar det sig helt säkert att följa Buffets långsiktiga råd. Jag hoppas att jag lyckas genom att läsa om Buffett i boken. (Råd 5 och framåt kommer inom sinom tid.)

Tillbakablick 2009, Buffet-”inaktivitet” 2010 och portfölj-justering

Året 2009 var året då jag övergav ett sporadiskt fondsparande för att övergå till aktier och spara seriöst. Och 2009 var året då jag började blogga som ”svenskmillionaire”. Namnet valdes för att jag vill bli en millionaire i Sverige som är en av världens hårdast beskattande stater. Kan jag så kan vem som helst!

Det har varit oerhört intressant och givande. Både att börja spara i aktier och blogga. Att spara i aktier kommer att löna sig bl.a. eftersom man slipper fondavgifterna som blir oerhört stora efter ett antal år med ränta-på-ränta. Då är aktiesparandet så mycket bättre. Ett courtage och sedan kostar det inget (förutom alternativkostnaden). Det är också mycket mer spännande att försöka hitta undervärderade aktier än att hitta bra fonder (som ofta är grymt dyra). Jag har hunnit lära mig mycket, men hoppas kunna lära mig ännu mer under 2010 med hjälp av er andra bloggares lärorika inlägg.

De misstag jag har gjort under året var att köpa och sälja alldeles för ofta. Jag var för otålig helt enkelt. Och ibland chicken. När jag tittar tillbaka på året så inser jag att jag sålde Boliden alldeles för tidigt, där gick jag misste om många goa laxar. Även Swedbank och Scania sålde jag för tidigt. Att sälja H&M och SKF var också helt onödigt. Men nu tror jag att jag har lärt mig min läxa. Det är köp-och-behåll som gäller för min del.

En av Buffets principer är ”Tillämpa inaktivitet och inte hyperaktivitet”. Han menar att inaktivitet på börsen är intelligent beteende (medan aktivitet är det som gäller i andra delar av samhället). Om man år 2004 tittade på Buffets 6 största innehav så kan man se en ”konsekvent inaktivitet” (enligt James Pardoe i How Buffet does it). Moody’s innehavet ändrades senast år 2000, American Express innehavet ändrades år 1998, Coca-Cola 1994, Gillette 1989 och Washington Post 1973!! Vilket enormt tålamod och konsekvent följande av sin princip av inaktivitet. Och det är detta jag vill bli bättre på under 2010. Jag vill i princip inte sälja något av mina innehav, endast köpa mer av de bästa aktierna.

Jag tänker ofta på Rich Dad som säger att det gäller för lönearbetare att omvandla sin lön till tillgångar så fort som möjligt efter att lönen har kommit. Det är ju tillgångarna som gör att vi kan bli rika. Prylar kan man inte bli rik på. (Det ser man inte minst på programmet Lyxfällen. Jag minns särskilt ett avsnitt där en dam ”tvingades” sälja av en massa köksmaskiner och annat och sa att nu blir hon ju fattig. Hon hade verkligen inte fattat något om ekonomi. Hon var ju redan urfattig. Men de hjälpte henne att bättra på balansen.) Själv har jag i mina dar köpt massor med onödiga grejer som gjorde att jag kände mig rik: cd-skivor, dvd-filmer, böcker etc. Om jag istället hade investerat i aktier för dom pengarna hade jag troligen varit mångmiljonär idag. Det är riktigt jobbigt ibland när jag står framför cd-samlingen och tänker att jag kunde ha haft så mycket pengar på depån istället. Varför visste jag inte då vad jag vet nu??!!!?? Deprimerande, men jag försöker se det positiva med att jag nu iallafall är på gång.

Några nya aktier har tillkommit i december; för det jag kan lägga undan från decemberlönen har jag nu köpt mer AstraZeneca och en ny aktie: Fabege. AstraZeneca verkar gå starkt nu, p/e-talet är lågt och utdelningen är på 5 %. Fabege tror jag på nu när konjunkturen börjar vända. God jul till er alla! MVH Svenskmillionaire

”Så här blev Warren Buffet världens rikaste person” av Per H Börjesson

Jag har precis avslutat den första läsningen av ”Så här blev Warren Buffet världens rikaste person” av Per H Börjesson. Boken är helt klart läsvärd (iallafall för de som nyligen har börjat intressera sig för Warren Buffet) och har ett enkelt och flytande språk. Men de av oss som tidigare har läst böcker eller ett antal artiklar om Warren Buffet har kanske inte så mycket nytt att se fram emot när de tar upp denna bok. Det mesta är redan känt sedan tidigare. Det som stör helhetsbilden är också att Börjesson halvt om halvt smyger in reklam om sitt eget bolag Spiltan. Och det gillar jag inte riktigt, men jag är ändå nöjd med inköpet och att ha läst den. Jag kommer säkert att läsa den igen om ett tag.

Boken är indelad i fem avdelningar. Sektion I handlar allmänt om ränta-på-ränta, om att skaffa rätt förebilder, lite historia om Warren Buffet etc. Sektion II rör exempel på Warren Buffets investeringar och vad man skulle kunna jämföra med i Sverige. I Sektion III skriver Börjesson om hur han tror att Warren Buffet hade investerat i Sverige. Sektion IV har citat från Buffet. Sektion V har frågor och svar om Warren Buffet.

Det som är lite extra intressant i boken är att Börjesson skriver om de bolag på Stockholmsbörsen som han tror att Warren Buffet hade gillat. De företag han nämner i denna del av boken är Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour, Lundbergs, Ratos, Spiltan (Börjesson erkänner att han är partisk eftersom Spiltan är hans egna bolag), Öresund, Traction, Avanza, Nordnet, Clas Ohlson, Fortnox, Handelsbanken, H&M, G&L Beijer, Nibe, Indutrade, Sandvik och Skistar. Här kan vi se att det är framförallt investmentbolagen som Börjesson tror på. Men också relativt enkla bolag med en enkel affärsidé som Avanza, Nordnet, Clas Ohlson, H&M och Skistar.  

Andra teman som Börjesson tar upp har vi tidigare läst. T.ex. att Warren Buffet har betonat ränta-på-räntan, ingen belåning, köp och behåll aktier i stabila företag med ärliga människor där man begriper affärsidén. Citat-samlingen är också intressant och humoristisk. Många har man hört tidigare, men några är nya och alla förtjänar att repeteras som t.ex:

Alla kan bli rika på aktier, bara man inte har bråttom.

Omge dig med personer som är duktigare än du själv är.

Man behöver bara göra några få saker rätt i livet bara man inte gör för många saker helt fel.

Jag vill äga företag som är så bra att t.o.m. en dumbom kan tjäna pengar.

För min egen del existerar inte aktiemarknaden. Den är endast en referens för att kunna se om någon erbjuder sig att göra något dumt.

Mycket framgång är relaterad till att vara inaktiv. De flesta investerare kan inte undvika frestelsen att hela tiden köpa och sälja aktier.

Om ett bolag går bra kommer alltid aktiekursen förr eller senare följa efter.

Aktier är enkelt. Allt man behöver göra är att köpa bra företag som har ett lägre pris än deras verkliga värde och som har en ledning med stor integritet och kompetens. Sedan är det bara att behålla aktierna för all framtid.

Om ni är nybörjare på Warren Buffet är boken helt klart en mycket bra introduktion. Och det är också lite av Börjessons syfte med boken, att få fler att bli intresserade av Warren Buffets principer. Ni som redan har läst en hel del behöver inte springa iväg för att få tag i boken, även om jag tycker att det var väl värt tiden och pengarna.

Warren Buffet – Världens mest framgångsrika investerare

Warren Buffet har under ett halvt sekel fått i genomsnitt 28 % förräntning varje år på sitt kapital. Detta har gjort honom till världens näst rikaste man. Han anser att ränta på ränta är världens åttonde underverk och hans käpphästar är tålamod och långsiktighet. Hade man investerat 1000 kr 1956 hos honom (när hans karriär började) hade den tusenlappen nu vuxit till 15 000 000 kr.

Jag växte upp i ett medelklasshem med mycket skeptiska åsikter om aktier. Min fars första och enda aktieaffär var en plågsam historia som slutade illa med konkurs och värdelösa aktier. Detta färgade hela familjens åsikter om aktier. Aktier var ett lotteri! Trots detta ville jag satsa pengar på börsen och de första åren inom aktiehandeln köpte jag kort och spekulerade vilt. Detta blev efter ett tag riktigt stressigt och trots att det var småbelopp var det svårt att koppla bort skärmen.

En dag kom jag över en artikel om en viss Warren Buffet som jag aldrig tidigare hade hört talas om. Han hade en, för mig, helt ny filosofi som jag direkt kände hade något visst. Han ansåg att långsiktighet och tålamod var det viktigaste när man investerar på börsen. När man köper aktier så är det som att köpa ett företag, man köper aktierna och sedan behåller man dom tills man dör. Då behöver man inte betala courtage eller så mycket skatt. Utdelningarna återinvesteras och ränta på ränta effekten gör dig rik. Denna filosofi gjorde att jag kunde ta det lugnare på börsen. Men trots att hans filosofi är enkel i teorin är den inte helt lätt i praktiken.

När Warren Buffet läste sitt sista år på universitetet läste han ”The Intelligent Investor” av Benjamin Graham. Att det var en skillnad mellan priset och värdet av företaget slog honom hårt. Grahams tanke om att köpa ett företag där priset är billigare än företagets värde skulle komma att färga Buffets investeringsfilosofi för alltid. Buffet kom sedan att studera en period under Graham innan han återvände till Omaha, Nebraska.

Väl hemma lyckades han övertyga en handfull kunder att investera sina sparpengar hos honom och han sa till dom att han köpte aktier efter deras värde och inte deras populäritet. En dag per år kunde kunderna antingen ta ut eller investera mer pengar hos honom. Allt gick mycket väl.

Vad är då Warren Buffets investeringsfilosofi? Han har alltid sagt att man ska köpa företag som man förstår. Det gäller att köpa företag som har haft en bra historia bakåt, en enkel och begriplig affärsplan och en framtid som ser ljus ut. Några av de företagen han har köpt är Walt Disney, Gillette, Coca-Cola, Washington Post och American Express. Buffet lär ha sagt att han köpte Coca-Cola för att man aldrig tröttnar på att dricka det och att han varje kväll somnar gott för han tänker på att 2 miljarder män måste raka sig morgonen därpå.

Några andra regler för investeringarna är att inte ha för många olika bolag, att välja enkelhet framför komplexitet, att leta efter bolag med ärliga företagsledare och att vara ”inaktiv” istället för ”hyperaktiv”. När börsen går ner ska man köpa och inte sälja.

Det finns så klart mycket mer att skriva om hans olika strategier och jag kommer att återkomma, jag läser nu en bok om Warren Buffet och två till är beställda på Adlibris och kommer innan jul.

Warren Buffet har enkla vanor och bor kvar i sin villa som han köpte på 60-talet. Han älsklingrätt är stek med Coca-Cola.