En mer realistisk personlig ekonomisk prognos de närmsta fem åren

I mitt förra inlägg var jag mycket optimistisk i både avkastning och hur mycket jag kunde spara per månad. Jag skrev att jag förväntade mig 20 % och att jag kunde spara mellan 12 000 och 15 000 kr per månad. Nu gör jag en mer realistisk räkneövning där jag anger 10 % och ungefär 8 000 kr per månad istället (förutom nästa år då jag tror vi fortsatt klarar ungefär 15 000 kr per månad, men till hösten 2010 kommer hustrun att börja studera enligt planen och därför sjunker inkomsten).

Nu till räkneövningen:

300 000 kr i slutet på 2009.

470 000 kr i slutet på 2010. (300 000 * 10 % = 330 000 kr + investering ungefär 12 000 kr per månaden vilket ger ytterligare ungefär 140 000 kr = 470 000 kr.)

613 000 kr i slutet på 2011. (470 000 * 10 % = 517 000 kr + investering ungefär 8 000 kr per månad vilket ger ytterligare 96 000 kr = 613 000 kr.)

770 000 kr i slutet på 2012. (613 000 kr * 10 % = 674 300 kr + investering ungefär 8 000 kr per månad vilket ger ytterligare 96 000 kr = 770 000 kr.)

943 000 kr i slutet på 2013. (770 000 * 10 % = 847 000 kr + investering ungefär 8 000 kr per månad vilket ger ytterligare 96 000 kr = 943 000 kr.)

1 130 000 kr i slutet på 2014. (943 000 kr * 10 % = 1 037 300 kr + investering ungefär 8 000 kr per månad vilket ger ytterligare 96 000 kr = (avrundat) 1 130 000 kr.)

Det finns naturligtvis inga garantier för varken 10  eller 20 procents avkastning. Men istället för närmare två miljoner kommer vi mer realistiskt upp i drygt en miljon. Det är inte fy skam det heller.

Jag tror att det är Jim Rohn eller Brian Tracy som säger att mänskligheten överskattar sin förmåga på kort sikt men underskattar den på lång sikt. Det är så lätt att tänka att det inte är någon vits att spara eftersom det skulle ta så lång tid innan man kommer upp i någon ”vettig summa”. Men om man börjar så kommer pengarna in så småningom, långsamt i början och mer och mer efter några år. Detta året har besparingarna och avkastningen gjort att vi har gått från knappa 100 000 kr till snart 300 000 kr. Om vi kan ha sparat och investerat ihop en dryg miljon om fem år så är det mycket bra. Om det kan bli två miljoner så är det ju fantastiskt. Men lika bra som Warren Buffet och de andra höjdarna blir ju svårt, även om man strävar efter att lära sig deras visdom.

Månadsrapport och en ”önskedröms-fem-års-prognos”

Idag är portföljens värde 287 000 kr. När lönen kommer sätter jag in ungefär 15 000 kr och är då uppe i 300 000 kr till årets slut.

I år har min portfölj gått upp ungefär 65 % vilket är helt godkänt. Det finns många av er andra ekonomibloggare som har lyckats bättre än jag, men jag är ändå nöjd. Jag hoppas att börsen kan fortsätta upp nästa år och själv hoppas jag att min portfölj går upp 20 % per år de närmsta åren. Om det blir så kommer mina sparade och investerade pengar växa på följande vis:

300 000 kr i slutet av 2009.

500 000 kr i slutet av 2010. (300 000 * 20 % = 360 000 kr + investering ungefär 12 000 kr per månaden vilket ger ytterligare ungefär 140 000 kr = 500 000 kr).  

750 000 kr i slutet av 2011. (500 000 kr * 20 % = 600 000 kr + investering ungefär 12 500 kr per månad vilket ger ytterligare 150 000 kr = 750 000 kr).

1 050 000 kr i slutet av 2012. (750 000 kr * 20 % = 900 000 kr + investering ungefär 12 500 kr per månad vilket ger ytterligare 150 000 kr = 1 050 000 kr).

1 400 000 kr i slutet av 2013. (1 050 000 kr * 20 % = 1 260 000 kr + investering ungefär 12 000 kr per månad vilket ger ytterligare ungefär 140 000 kr = 1 400 000 kr).

1 860 000 kr i slutet av 2014. (1 400 000 kr * 20 % = 1 680 000 kr + investering ungefär 15 000 kr per månad vilket ger ytterligare ungefär 180 000  kr).  

Nästan 2 miljoner om fem år! Det är mycket spännande och intressant att se om detta kommer att gå igenom. Nu finns det många frågetecken i denna uträkning; hur stor blir den procentuella ökningen och hur mycket kan vi spara etc. Men när man ser detta blir man optimistisk och man längtar efter att spara så mycket man kan (utan att för den skull låta fru och barn leva i misär).