Buy and hold – Buffett light?

Jag ser mig fortfarande som en nybörjare inom aktier och försöker hitta min investerarstrategi. En av mina investerarförebilder är Buffett. Jag har nu upplevt att om jag ska följa Buffetts alla olika ”regler” blir det lite för komplicerat för mig i min nuvarande kunskapsnivå. (Jag hoppas naturligtvis att utvecklas och lära mig mer under många år framöver.) Däremot känns det realistiskt att försöka göra ungefär som Aktiestinsen; att köpa bra aktier och sedan behålla dom. Det känns inte så komplicerat, även om jag hela tiden tänker fortsätta förkovra mig om Buffett. Denna strategi, buy and hold – köp och behåll, ser jag som en ”Buffett light”-strategi.

Per H Börjesson säger också att placeringar är relativt enkelt: köp tio aktier och behåll dem! Jag anser inte att jag är så kunnig att jag bara kan välja ut tio bra aktier och därför vill jag diversifiera. Aktiestinsen har aktier i över 50 olika bolag. Mycket diversifierat med andra ord. Jag kanske inte behöver skämmas om mina innehav kommer över 20 olika papper.

Vad jag tycker är särskilt motiverande med Aktiestinsens placeringsstrategi är långsiktigheten. Aktiestinsen behåller sina aktier både i uppgång och nedgång. Hans stora tålamod och förmåga att inte drabbas av panik är imponerande. Detta är en stor likhet han har med Buffett och andra stora legendariska investerare.

Sunt förnuft, att utnyttja ränta-på-ränta och att återinvestera utdelningarna är Aktiestinsen hemlighet. Hans grundregler handlar bl.a. om direktavkastning och p/e-tal. Direktavkastningen ska vara på mellan 3 och 6 % och p/e-talet ska vara mellan 5-20. Och han lånar inte till att köpa aktier.

Kanske jag är närmare Aktiestinsen än Buffett?

Investeraren Philip A. Fisher köpte och höll kvar sina aktier hela livet

Fisher hade en investeringsfilosofi som han ibland ville känneteckna som ”contrarian”, att gå emot strömmen. Om man gick emot strömmen kunde man hitta företag som var förbisedda och undervärderade. Han skilde sig också från majoriteten av investerarna genom att han inte ville ha aktier i många företag. Han ville bara ha en handfull, max tio företag som man följer noggrant. Fisher förlöjligade kortsiktiga investerar och han investerade inte i företag som hade kortsiktig vinstmaximering.

Det viktiga för Fisher var att han kunde ha aktierna länge, helst minst 30 år. En del behöll han hela livet (bl.a. Texas Instruments och Motorola). De flesta av hans investeringar hade skicklig ledning och var ledande i sin bransch. Vidare var de tillväxtorienterade och ville utvecklas. Han undvek konsumentföretag, finansföretag och försäkringsbolag. Han gillade inte heller företag som var bra på att sälja sig själva och dela ut all vinst i utdelningar (han föredrog att mycket vinst återinvesterades) och nystartade företag.

Fisher sa att om man investerar i ledande företag och behåller aktierna länge så kan man tjäna stora pengar i takt med att företaget växer sig större. Han ville investera i företag som hade långsiktiga mål. Att satsa på nystartade företag, ta onödiga risker eller försök pricka in bottnar och toppar behöver man inte för att bli förmögen på aktier. Fisher skriver i sin bok att om man har valt rätt företag behöver man aldrig sälja aktien. Han anser att även om aktien har stigit kraftig så ska man inte sälja den. Det är bättre att sitta kvar. Endast några få situationer gör att man får sälja sina aktier: om man har gjort en felaktig analys, om företaget och dess ledning försämras kraftig på något sätt och om någon annan investering utklassar någon av de befintliga aktierna.

Här ser vi likheter med Warren Buffets filosofi och Aktiestinsen: Att investera i få bolag och hålla kvar dom resten av livet! En sak som jag slogs av var också att Fisher menar att ett högt p/e tal inte behöver avskräcka från att investera i ett bra företag. Ett bra företag förtjänar en hög värdering. Detta går också samman med Warren Buffets attityd; Jag köper hellre ett strålande företag till ett dyrt pris än en ok företag till ett ok pris.

”Aktiestinsens” placeringsfilosofi liknar Warren Buffets

Jag blir så motiverad av ”Aktiestinsen” Lennart Israelsson. Han har haft ett relativt lågavlönat arbete under mer än 40 år och under tiden har han gjort sig en förmögenhet på aktier.

Han föddes 1916 på en gård i Småland och är alltså 93 år idag och är lika nyfiken och alert som tidigare. Sommaren 2007 var han i god för 138 miljoner kr.

Vid 13 års ålder slutade han skolan och arbetade på gårdar och i industri. 1939 åkte han hem till familjen i Småland och såg i samband med det en annons om ett arbete som stationskarl på järnvägen i Kalmar. Han började där 1940 och gick i pension 1980.

Under tiden han arbetade började han intressera sig för aktier som ett sätt att inflationsskydda sina pengar. Han läste på nättern under tre år C.R. Pokornys artiklar i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning när han väntade på tågen. 

1946 tog han mod till sig och köpte 5 Sandvik aktier för 600 kr (vilket innebar ungefär 4 månadslöner). Han var då 30 år gammal. Han höll detta hemligt för mamma som han visste skulle börja berätta skräckhistorier om bekanta som hade ruinerat sig under Kreuger-krisen.

Efter några år köpte han aktier i Industrivärden, Investor, Ratos och Custos. Och 1980, lagom till pensionen, var aktieportföljen värd 1 000 000 kr.

Tio år efter (1990) att han nådde sin första miljon hade portföljen ökat till 15 miljoner kr. Under kraschen i början på 1990-talet förlorade han 10 miljoner, portföljens värde var 5 miljoner. Men han hade tålamod och höll huvudet kallt och fortsatte investera.

Ytterligare tio år senare, år 2000, var portföljen värd 56 miljoner kr.

Ytterligare 7 år senare, år 2007, var portföljen värd 138 miljoner kr.

Aktiestinsens placeringsfilosofi är ganska lik Warren Buffets; långsiktighet och att det finns en skillnad mellan pris och värde. Priset är det du betalar och värdet är det du får. Det handlar också om ränta-på-ränta och att återinvestera utdelningarna.

Aktiestinsens grundregler handlar om substansvärde, direktavkastning och p/e-tal. Substansrabatt: Om man kan köpa en krona för 50 öre ska bli det en bra affär! Direktavkastningen ska vara på mellan 3 och 6 %. P/e-talet ska vara mellan 5-20. Och han lånar inte till att köpa aktier. Ett allmänt råd han ger är att köpa när ingen vågar äga aktier och sälja när alla tror att det är riskfritt.

Hans grundregler gjorde att han inte investerade i IT-aktier i slutet på 1990-talet. Han investerade istället i fastigheter och skog. Dessa gick upp flera hundra procent. Och det gjorde inte IT-aktierna! Fondförvaltare och unga förståsigpåare ger han inte mycket för. Vad som krävs är sunt förnuft.

Aktiestinsens största innehav idag är Industrivärden, Öresund, Ratos, Latour och Lundbergs.

Hans privata intressen är stavgång varje dag, dans (fredag kväll) och att lösa korsord. Han läser bokslut och förbereder föredrag. Och han är nykterist.

Vad jag tycker är särskilt motiverande med Aktiestinsens placeringsstrategi är långsiktigheten. Aktiestinsen behåller sina aktier både i uppgång och nedgång. Hans stora tålamod och förmåga att inte drabbas av panik inspirerar mig att hålla huvudet kallt och se långsiktigt, han har ju bevisat att det fungerar.

Detta är Aktiestinsens kompletta aktieportfölj den 15 maj 2008 (enligt DI).
Addtech 10.400, Assa Abloy 8.000, Avanza 31.250, Beijer Alma 4.000, Bure 24.000, Bilia 1.000, Broströms 2.000, Castellum 20.000, Eniro 4.000, Expanda 2.000, Elgruppen 2.000. Fagerhult 5.000, Fastpartner 50.000, Gunnebo 4.000, Gunnebo Industrier 2.000, Hagströmer och Qviberg 18.000, Geveko 6.600, Fabege 35.250, Industrivärden A 47.000 Industrivärden C 20.000, Investor A 20.000, Investor B 20.000. Kungsleden 36.000, Klövern 10.000, Latour 7.500, Latour B 15.000, Ledstiernan 10.000. (inköpspris 1,35 kronor). Lundbergs 20.000, Malmbergs 4.000, Midway 20.000, Nordea 10.000, Novotek 8.000, Ratos A 8.000, Ratos B 82.000, Reijlers 10.000, Saab 2.000, Securitas Systems 16.000, Securitas 16.000, SEB 1.000, Sigma 6.000, Stora A 5.000, Stora B 5.000, Svolder 30.000, Säki 5.000, Sensys Traffic 20.000. Telelogic 2.000, Prevas 10.000, Telia Sonera 17.000, Trelleborg 1.000, Wihlborgs 14.400, Xano 10.000, Öresund 90.000, Getinge 2.000, Transatlantic 10.000, Skanska 6.000, Catena 1.000, Connecta 5.000, HiQ 4.000, Lindab 400 Novotek 8.000.