En milstolpe mot miljonen – 400 000 kronors gränsen är nådd

Nu har jag kommit över 400 000 kr gränsen, närmare bestämt 410 000 kr. Det känns som att man har passerat en viktig milstolpe mot miljonen.

Jag ska nu förtydliga mina portföljrapporter något och lägger till posten ”likvida medel”. Jag har under månaden använt en hel del av mina tidigare likvida medel och har nu 25 000 kr kvar som buffert. För de övriga 50 000 kr köpte jag H&M för ungefär 29 000 kr, Lundbergs för ungefär 11 000 och 10 000 kr till i Ratos.

Min tidigare relation till H&M var att jag köpte H&M när de stod i 285 kr och sålde ungefär vid 400 kr strecket. Att sälja i det läget var inte ett bra beslut inser jag nu. Jag bet i det sura äpplet och köpte in mig igen och tänker att jag aldrig ska sälja H&M mer. H&M kommer att vara en bra investering i framtiden och det känns som ett mycket stabilt företag som kommer att växa under många år framöver och ge oss aktieägare bra avkastning.  

Ratos och Lundbergs köpte jag också för de är två mycket stabila investmentbolag som jag tror på.

Antalet papper jag har nu är 16 st. Jag har tänkt att helst inte komma över 20 st.

I storleksordning ser portföljen ut som följer:

Ratos            13,0 %

Questerre      9,5 %

Tele2               8,4 %

Axfood           7,3 %

H&M                7,2 %

Fabege            6,4 %

SäkI                  6,1 %

Öresund          5,8 %

SCA                   5,7 %

Latour              5,3 %

Blackpearl       5,2 %

Kinnevik          4,9 %

Lundbergs      2,8 %

Svolder            2,7 %

Avanza             2,5 %

Midway             1,0 %

Likvida medel 6,1 %