Halvångest och nästan depression – Portföljrapport januari 2010

Jag har haft ett tufft dygn då jag bittert har ångrat några av mina köp- och säljbeslut. När jag såg nyheterna om rapporterna blev jag helt kall i magen. Jag har t.o.m. tvivlat på om jag har nerverna som krävs för att vara på börsen.

Efter rapporterna igår, med efterföljande aktierusning (t.ex. Nokia), insåg jag att jag har förlorat ungefär 20 000 kr (eller mer) på mina senaste beslut bl.a. när jag sålde Nokia strax innan rapporten och istället köpte på mig mer av riskfyllda Questerre. Eftersom jag har lagt in ungefär 10 000 kr i sparandet och borde ha haft 345 000 kr i depån har jag i stället 325 000 kr. Det känns inte bra. Det känns som att mitt otåliga sinne spelar mig elaka spratt. Särskilt efter att ha läst och skrivit om Buffetts huvudregel om att köpa och behålla bra företag. (Å andra sidan kan jag nog säga att om jag inte hade läst Buffett så hade jag kanske daytradat och det hade inte varit bra varken för mig eller mitt arbete.)

Det blev ganska stora förändringar under månaden, trots att jag ju egentligen vill följa Warren Buffetts råd om att vara mycket långsiktig och inte röra inköpen. De bolag jag sålde av var Investor och Nokia, mitt största innehav. Vad gäller Investor vill jag först säga att jag har varit mycket irriterad på SEB som delar ut bonusar till anställda istället för att ge utdelning till aktieägarna. Det verkar som att de har förlorat vettet, aktiebolag är till för att ge aktieägare vinst och inte ge de anställda bonusar. Och vad gör SEB:s största ägare, Investor, åt det? Ingenting. Hårresande. (Jag tycker definitivt att alla som fortfarande är kunder i SEB borde byta bank!) Sedan tycker jag att företagen Investor har inte är så intressanta. Förutom AstraZeneca som jag äger direkt istället. När jag sålde Investor gick jag lite i plus (efter courtaget).

Vad gäller Nokia så köpte jag aktier tidigare i somras/tidig höst. Jag har alltid gillat telefonerna. Min första telefon var en Nokia etc. Jag borde ha behållt Nokia.

Jag har också sålt SKF, men det beror inte på att jag inte gillar företaget. Tvärtom tycker jag att SKF är mycket pålitliga och effektiva. Däremot är utdelningen inte jättehög och jag tror att aktieuppgången kommer att stanna av. Aktien har stått och stampat länge nu och jag tar min vinst och köper annat för pengarna.

Jag har under månaden köpt Questerre (naturgas), Tele2, Axfood, Fabege och SäkI. De fyra sistnämnda är typiska defensiva aktier med hög utdelning. Det gillar jag. Jag ser fram emot våren med utdelningarna, det blir första gången i mitt investerarliv som jag upplever utdelningens ljuva sötma på riktigt (och inte bara några hundralappar). Kanske det blir 7 000 – 8 000 kr i utdelningar under våren. Questerre däremot är ett (förhoppnings)bolag som jag spekulerar i, rent ut sagt. Jag gillar inte att säga att jag spekulerar, men jag tror ändå att Questerreaktien kommer att stiga mycket framöver (även om aktien har gått ner mycket de senaste veckorna). Jag tänker att jag har investmentbolag och defensiva aktier som bas och sedan kan jag ha några lite mer riskfyllda aktier på toppen.

Så här ser portföljen ut nu.

AstraZeneca

Avanza

Axfood

Blackpearl

Fabege

Kinnevik

Latour

Midway

Questerre

Ratos

SCA

Svolder

Säki

Tele2

Öresund

Storleksordningen i min portfölj är följande:

Questerre 9,4 %

Tele2 8,5 %

SCA 7,1 %

Ratos 6,9 %

Öresund 6,8 %

Axfood 6,3 %

Blackpearl 6,2 %

AstraZeneca 5,8 %

Fabege 5,0 %

Kinnevik 4,9 %

Säki 4,9 %

Latour 4,1 %

Avanza 2,9 %

Svolder 2,7 %

Midway 0,7 %

Warren Buffetts fyra mentorer/lärare

Robert G. Hagstrom skriver i boken ”The Warren Buffett Way” att Buffett har fyra ”lärare” eller mentorer. De är följande: Benjamin Graham, Philip Fisher, John Burr Williams och Charles Munger. Buffetts strategi är hans egen, men den vilar på visdom och kunskap han har fått från de fyra ovanstående. Jag tänkte kortfattat gå igenom vad Buffett har tagit till sig från sina mentorer, efter en kort presentation av var och en.

Benjamin Graham, 1894-1976

Buffett har vid många tillfällen sagt att Grahams bok ”The Intelligent Investor” är den bästa bok som har skrivits om investeringar. I denna ville Graham få fram en definition på investering som skilde sig från att spekulation. Hans definition av en sann investering är att den har två kvaliteter. Först har den en grundläggande säkerhet för det grundläggande kapitalet. Sedan har den en tillfredsställande avkastning. En investering är alltså en placering efter noggrann analys som lovar säkerhet till det ursprungliga kapitalet och en tillfredsställande utdelning. De inköp som inte möter dessa krav är spekulativa. Man måste studera alla faktum och från det dra logiska och sunda slutsatser. Graham sa att regel nummer ett är att inte förlora pengar. Regel nummer två är att inte glömma regel nummer ett.

Graham har två metoder för att välja aktier. Den första är att bara köpa aktier för under två tredjedelar av dess nettovärde och den andra metoden var att köpa efter p/e-talen. Vidare måste tillgångarna vara större än skulderna. Hur hittar man undervärderade aktier enligt Graham? Man tar reda på om det inneboende värdet bl.a. genom att se bolagets tillgångar, hur mycket tjänar företaget, hur stora är utdelningarna och hur kommer dessa att se ut i framtiden. Värdet är alltså inte bara tillgångarna utan också hur mycket pengar tjänar företaget. Idag är det inte många som tar beslut endast på p/e-talen. Men Grahams övertygelse vilar på några antaganden. Först antog han att marknaden ständigt satte fel pris på aktierna vanligtvis p.g.a. rädsla eller girighet. På höjden av optimismen drog girigheten iväg aktien bortom dess inneboende värde. Marknaden blir överprisad. Andra gånger skapade rädsla en undervärderad marknad och priset hamnar under det inneboende värdet. En duktig investerare kan vinna på den ineffektiva marknaden.

Philip Fisher, 1907-2004

Fishers strategi går ut på att investera i bolag som för det första har potential över genomsnittet och för det andra det mest kompetenta ledarskapet.

Det allra viktigaste är att företaget har potential att öka försäljningen över genomsnittet. Och Fisher menar att företagen som kan öka försäljningen mest är de som fokuserar på forskning och utveckling och har en effektiv försäljningsorganisation. Man bör endast investera i företag som kan visa på vinst år efter år. Fisher säger att inget företag kan gå med vinst om de inte har lyckats bryta ner de olika kostnaderna och förstå alla olika kostnader i olika steg i processen. Att ha kompetent personal som arbetar med kostnadsanalys och redovisning. Om man har rätt analys kan man dirigera pengarna till de områden i företaget som man tjänar mest pengar på. En annan viktig del som Fisher betonade var förmågan att växa utan att be aktieägarna om mer pengar.  

Ledarskapets kvalitet var Fisher andra grundpelare. De bästa ledarna/cheferna är mycket bestämda om att utveckla nya produkter och tjänster som gör att försäljningen kan öka. De bästa ledarna  kan implementera företagets långsiktiga mål med dagliga rutiner. Vidare är total ärlighet och integritet oerhört viktigt. Beter de sig som aktieägarnas förvaltare, eller försöker de bara sko sig själva? Man kan lära sig en hel del om företaget genom att lägga märke till hur ledarna beter sig i svårigheter. Vidare är det viktigt att företagets chefer och ledare har en bra relation till de anställda. De anställda måste känna att företaget är ett bra ställe att arbeta på. Och cheferna måste uppleva att det är kompetensen som gör om man stiger i graderna och inte godtyckliga beslut eller favoritism. En annan viktig fråga är om VD:n kan delegera.

Till sist. Fisher investerade i få företag, mindre än tio. Ofta bestod portföljvärdet till 75 %  av bara tre-fyra bolag.

John Burr Williams, 1900-1989

Williams beskrev sin teori om att köpa aktier på följande sätt. ”A cow for her milk; a hen for her eggs; and a stock, by heck, for her dividends.” Som vi kan förstå betonade han utdelningarna. Han utvecklade följande enkla modell. För att räkna ut dagsvärdet av en aktie gör vi en kvalificerad gissning om hur mycket kontanter som aktien kommer att ge ut under dess ”livstid” och beräkna sedan vad det är värt idag. Detta är den metod som Warren Buffett använder sig av idag. Han anser att det snabbaste sättet att bedöma företagets värde är att se efter hur mycket utdelningar som aktieägarna får. Williams skriver att om ett företags vinster inte delas ut till aktieägarna utan istället investeras så borde denna investering ge desto större utdelning senare. Om inte så är det bortkastade pengar. Kort sagt, en aktie är endast värd det man kan få ut av den.

Charles Munger, 1924-

Buffett och Munger träffades 1959 och år 1978 blev han Berkshires vice ordförande. Mungers investeringprincip är sunt förnuft. Han har argumenterat för att man ska betala ett ”ok” pris (fair price) för kvalitetsbolag. Eller som Warren Buffett själv har sagt ”It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.”

Warren Buffett tog till sig idéer från dessa fyra investerare och har alltså lyckats att få ihop flera olika teorier till sin egen filosofi. Kvalitativ förståelse av företaget enligt Fisher och kvantitativt enligt Graham. Från Charlie Munger har Buffett fått tankarna att det kan vara värt att ibland lägga upp pengarna för att köpa ett bra företag. Han har berättat att han förstod det efter att han gjorde några dåliga inköp utifrån Grahams tankar om att köpa billiga bolag. Problemet var att bolagen inte bara var billiga, de var dåliga också. Graham hade inte tagit i beräkningen företagens ledning, som Fisher betonar så hårt. Däremot anser Buffett att Grahams tankar om säkerhetsmarginalen, att köpa bolag vars pris är lägre än värdet, är grundläggande. Och att människornas rädsla och girighet gör att de spekulerar istället för att investera. Om man kan isolera sig från de känslomässiga virvelvindarna kan man utnyttja det irrationella beteendet från marknaden och utnyttja marknadens upp- och nedgångar. Philip Fisher var mycket annorlunda jämfört med Graham. Fisher betonade mer ledarskapets roll och han betonade också att fokusera på få företag. Faran i att äga för många aktier är att det blir svårt att ha kontroll på alla samtidigt. Från Williams fick Buffett en effektiv metod att beräkna det inneboende värdet av ett företag.

Investmentbolag och ”konsumentinvesteringar”

En läsare gjorde mig uppmärksam på att jag hade drygt 30 % i portföljen i investmentbolag. Och det stämmer, 31,8 %. Jag tänker mig kanske att öka det med tiden till kanske 50 % eftersom jag tror att det är mycket bra långsiktiga investeringar. Flera av investmentbolagen ger också bra utdelningar.

Sedan har jag 10 % i ”spekulationsbolag” eller ”chansningsbolag”; BlackPearl och Questerre. Det är de aktierna som kan rusa flera hundra procent även om man aldrig kan veta. BlackPearl är up 55 % sedan inköp.

Efter det har jag några aktier som jag vill kalla ”konsumentinvesteringar” som SCA, Tele2, Avanza, Axfood och Nokia. Det är de företagen som jag ständigt köper varor/tjänster ifrån och som jag tror kommer att generera utdelning. Kurserna kommer nog också att långsamt men säkert stiga. 29 % av portföljen är dessa företag. Det känns bra att äga en liten del av företagen jag ständigt handlar av…

Sedan har jag AstraZeneca, Fabege och SKF kvar. Det är företag jag tror att kommer att generera vinst under lång tid. AstraZeneca ger bra utdelning och är mycket billig. Fabege ger också bra utdelning och jag tror att fastighetsaktier kan vara bra att ha. SKF är ett gammalt och stabilt bolag med en produkt som man alltid kommer att behöva. Nackdelen med SKF är att utdelningen inte riktigt är så hög som jag önskar. Vi får se hur vi gör.

Vi får se vilka förändringar det blir när jag sätter in sparandet från denna månaden.

Bodo Schäfers 10 aktieregler

I ”Vägen till ekonomisk frihet” skriver Bodo Schäfer bl.a. om att spara i aktier. Han har tio regler för aktiesparande som jag tänkte skriva och diskutera något. När jag läste boken för första gången för tre år sedan var jag mycket fascinerad av den. Jag gillar fortfarande bokens innehåll och kan rekommendera den även om jag nu kan se vissa brister, den kan vara lite ”förenklad” i vissa sammanhang. Vi får se vad ni läsare tycker om de tio reglerna om aktier.

Innan han går in på de tio reglerna ställer han några frågor: Har du tiden och intresset för aktier? Har du tillräckligt med pengar för att sprida kapitalet och ändå ha en buffert till oförutsedda händelser? Har du tillräckligt starka nerver? Om man inte kan svara ”Ja!” på dessa frågor ska man hålla sig undan börsen, anser han. Man måste ha disciplin och man måste tycka att det är intressant och roligt. Annars går det inte bra.

Regel 1. Efter varje kursfall kommer en kursuppgång!

På börsen växlar goda och dåliga tider. Det är viktigt att man inte säljer sina aktier när kursen är i botten. Om man bara väntar går kurserna upp efter ett tag. Det gäller alltså att ha mycket disciplin och tålamod.

Regel 2. Satsa pengarna i minst två år.

Man ska inte köpa aktier om man inte kan låta de vara under minst två år. Behöver man pengarna inom två år, låt bli börsen. Detta beror bl.a. på att om kurserna går ner och du måste ha kontanter så tvingas du sälja med förluster.

Regel 3. Köp minst fem olika aktier, men inte mer än tio.

Man bör sprida riskerna på minst fem aktier. Det är alldeles för riskabelt att köpa endast en aktie. Men köp inte fler än tio eftersom det blir svårt att ha koll på alla då. Detta råd ligger i linje med Warren Buffetts tankar med max 10 papper.

Regel 4. Man har inte gjort någon vinst eller förlust förrän man har sålt aktien.

Man ska inte sälja sin aktie när börskursen rasar. Och när kursen har stigit och har nått sin förväntade aktiekurs ska man sälja av en del. För att kunna komma ihåg vilken kurs man hoppas kunna nå med sin aktie bör man anteckna varför man har köpt en aktie och vilket kursmålet är. (Detta påminner mig om Kristoffer Stensrud som redovisar vilket kursmålet är och när målet är uppnått säljer innehavet. Men han varken köper eller säljer i ett enda svep dock, han låter det ofta ta några månader.)

För att ”aldrig sälja en aktie med förlust” föreslår Bodo Schäfer att man använder ”Den gyllene vägen”. Den innebär att man använder 50 % av sitt kapital och köper mellan 5-10 aktier från olika länder och branscher och bara satsar på det ledande företaget i varje bransch. Men man väntar på en kris och köper endast när aktiekursen har gått ner 30 % från sina högst noterade kurser. Sjunker kursen ytterligare 30 % köper man på sig mer efter sex månader (inte innan). Om det går ned ytterligare 30 % köper man efter sex månader igen. Sedan gäller det att vänta på börsuppgången. På detta sätt, menar han, kommer man att alltid sälja sina aktier med vinst. (En viktig del i denna strategi är att man köper de bästa företagen, annars är strategin alldeles för riskabel.)

Regel 5. Vinsterna kommer från kursuppgångar och utdelningar.

För att få en bra utdelning så bör man investera i stora bolag, med bra reserver som går med vinst. För att däremot få stora kursuppgångar ska man satsa på unga företag som ingen känner till som sedan blir stora. Detta påminner om Peter Lynchs taktik, han hade många småföretag i sin fond. Warren Buffett däremot vill inte satsa på små och unga företag.

Regel 6. Se kraschernas fördelar, ”aktie-rea”.

Denna regel tillhör ”Den gyllene vägen”-strategin som vi läste om i regel 4. Köp aktier när det är kris. Det är ofta jobbigt, men det lönar sig! Enligt regel 1 kommer det alltid en kursuppgång och därför ska man köpa i dippar. Man måste därför se till att man aldrig investerar hela sitt tillgängliga belopp, utan att man behåller en del kontanter (cash is king) för att kunna köpa mer om kursen dippar ännu mer.

Regel 7. Lyssna inte på alla andra.

”Den som gör vad alla andra gör, får också det som alla andra får.” Köp inte när alla andra köper. Sälj inte när alla andra säljer. Detta känner vi också igen från Warren Buffett som säger, var girig när andra är rädda och var rädd när alla är giriga.

Regel 8. Skaffa information och ta rationella beslut.

Strunta i intuitionen och känslorna. Använd bara det sunda förnuftet.

Regel 9. Låna aldrig för att investera i aktier.

Många personliga tragedier har inträffat efter att man har lånat för att investera på börsen.

Regel 10. Aktier är den bästa sparformen!

Aktier är bättre än någon annan sparform. Det har alltid varit så och kommer att fortsätta så. Inflationen skadar bankmedlen, men hjälper aktievärdet att stiga. När allt blir dyrare stiger även värdet på aktierna. Om man vill bli ekonomiskt oberoende måste man investera i aktier (eller eventuellt i fonder om man inte orkar investera i aktier själv).

Jag tycker att hans regler har en del intressanta tankar, även om det blir något förenklat. Men boken hjälpte mig att bli intresserade av aktier, och i år har jag har läst mer och mitt intresse växt mycket. Det är mycket intressant att jämföra olika författare och skribenter (bl.a. bloggare) med varandra.

Portföljrapport och -värde, förändringar

Från senaste portföljrapport har följande förändringar skett. Svolder (investmentbolag) har tillkommit med knappt 9 000 kr och Questerre (naturgas) har tillkommit med drygt 10 000 kr. Svolder har jag köpt pga deras höga utdelningar och deras företagsportfölj som ser mycket bra ut. Questerre har tillkommit som en liten chansning. Jag har ungefär 10 % av portföljen i ”chansningsbolag” (Questerre och BlackPearl).

Värdet på portföljen är nu 330 000 kr. Det är gott att se att portföljvärdet går upp. Jag hoppas att målet på 500 000 kr till årets slut kan nås (genom sparande, utdelningar och höjda aktiekurser).

Nu ser portföljen ut som följer i alfabetisk ordning.

AstraZeneca

Avanza

Axfood

Blackpearl

Fabege

Investor

Kinnevik

Latour

Midway

Nokia

Questerre

Ratos

SCA

SKF

Svolder

SäkI

Tele2

Öresund

I ”andelsordning” ser portföljen ut som följer.

Nokia 11,2 %

SCA 7,3 %

Blackpearl 6,9 %

Öresund 6,8 %

Ratos 6,6 %

AstraZeneca 5,8 %

Kinnevik 5,0 %

Investor 4,7 %

Latour 4,2 %

Tele2 4,1 %

Axfood 3,8 %

Questerre 3,2 %

Fabege 2,8 %

Avanza 2,8 %

Svolder 2,7 %

SKF 2,3 %

SäkI 1,8 %

Midway 0,5 %

How Buffett does it, 17-24

Jag måste börja med att be läsarna till min Warren Buffett-följetång om ursäkt. Jag har stavat Warren Buffetts namn fel i flera månader. Efternamnet ska stavas med två ”f” och två ”t”. Pinsamt. Jag har lärt mig att jag ska vara ännu noggrannare i fortsättningen (även om jag inte kan garantera att jag inte missar stvfel i fortsättningen).

Nu har vi tagit oss till de sista råden från ”How Buffett does it” av James Pardoe. Jag gillar Buffett särskilt eftersom hans filosofi har gett så bra resultat (årets understatement), samtidigt som hans filosofi är ”lugn” och kunskapsinriktad. Han anser ju att man ska varken daytrada eller swingtrada utan ”decenniumtrada”! Och detta passar mig eftersom jag blir lätt stressad av att hålla koll och haka på snabba rusningar och sälja innan de går ner etc.

Jag tycker att boken har varit mycket läsvärd och hoppas att ni blogg-läsare också tycker att det har varit givande att läsa. Som ni läsare har märkt är det många råd som har gått in i varandra och tyvärr måste jag säga att de allra sista kapitlen inte höll samma klass som tidigare, men vi har nu också kommit till det bästa kapitlet om ”Mr Market”, ”margin of safety” och ”intrinsic value”! Det är Buffetts ”trollformler”… Nu kör vi igenom de allra sista kapitlen!  

17. Stanna i din kompetenscirkel

Utveckla ditt expertområde och verka inom den. Bli inte arg för att du missar möjligheter utanför kompetenscirkeln. Buffett verkar bara inom de områden han känner sig kompetent och komfortabel. Han känner sig bl.a. inte tillräckligt duktig på snabbrörliga företag och undviker därför dessa. Han motstår också frestelsen att så att säga göra cirkeln större, han anser att det viktiga är att känna sina begränsningar och bara verka inom sin kompetenscirkel. Det är ganska kul att se vad Buffet investerade i år 2000; cowboy-boots, mattor, målarfärg och tegelstenar!!

Buffett säger ”Play your game, not someone else’s”, varför riskera sitt kapital på något man inte vet något om.

18. Strunta i aktiespådomarna

Buffett säger att marknadsförutsägelser är som ett gift. Man måste undvika det. Varför slösa tid på sånt man inte vet? Satsa istället din tid på att ta reda på fakta om företagen. Det är en viktig del i Buffetts filosofi; att kunna bortse från framtidssiare. Han säger också att ju precisare spådomarna är, desto mer skeptisk ska man vara. Stanna på företagsnivån, låt marknaden ta hand om sig själv. Att lita på aktiespådomar är inte faktabaserat, det är känslobaserat. Och att gissa eller att vara spontan eller känslobaserad är motsatsen till Warren Buffetts teori. Man ska använda sin tid på bästa sätt och försöka få ihop en portfölj som går bra vare sig marknaden går upp eller ner.

19. Förstå ”Mr. Market” och the ”Margin of safety”

Detta måste vara det centrala kapitlet i boken. Här kommer vi till det som Buffett ständigt påminner oss om; att komma ihåg Benjamins Grahams ”Mr Market”-concept och leta efter företag med ”margin of safety”.

Buffett beskriver ”Mr Market” som en businesspartner med obotliga emotionella problem. Mr Market är ”mano-depressiv” eftersom när han är euforisk ser han bara positiva saker i företagen och på marknaden och när han är deprimerad ser han ingenting annat än problem, både utom och inom företaget. Och priserna blir överdrivet höga eller överdrivet låga. Det intressanta med Mr Market är att han kommer till marknaden varje dag och ger erbjudanden om priser på aktier. Och allt vi behöver göra är att lista ut hur Mr Market känner sig och sedan besluta oss för vad vi ska göra med det. Ska vi ignorera honom eller utnyttja honom? Men det viktiga är att aldrig falla under hans inflytande, som kan vara mycket starkt; hans depression kan fylla hela rummet och hans eufori kan vara förhäxande.

Benjamin Grahams ”Mr Market” är en metafor som alla värdeinvesterare borde använda sig av för att förstå psykologin på aktiemarknaden. Det hjälper oss att förstå marknadens ”galenskap” när den går för högt och sjunker för lågt. Och det hjälper oss att förstå när det kommer ett bra tillfälle att fynda. Som en investerare ska man alltid vara beredd att utnyttja Mr Markets depressioner när aktiepriserna går ner. Att ta till vara på aktiemarknadens galenskap när ”intrinsic value” är högre än företagens pris!

Conceptet ”intrinsic value” är också mycket viktigt i detta sammanhang. Det kanske t.o.m. är startpunkten i hela resonemanget. När man avgör ”the intrinsic value” försöker man beräkna värdet av de pengar man får ut från företaget i framtiden. Men, som Buffett gärna erkänner, det är ingen exakt vetenskap att beräkna detta. Den framtida cash-flowen går ju inte att veta. Men det är ändå enligt Buffett det bästa sättet att beräkna alternativkostnader och för att kunna jämföra olika investeringar med varandra. Detta är en av anledningarna till varför han föredrar enkla företag, han kan se hur cash-flow ser ut och hur mycket kapital ett företag behöver. Och han kan lättare beräkna the intrinsic value med enkla verksamheter.

Mr Market irrationalitet är till nytta för oss eftersom han blir väldigt deppig och aktierna faller för mycket. Därför ger detta oss ett tillfälle att köpa bra aktier till en bra säkerhetsmarginal. Ju större säkerhetsmarginal desto bättre eftersom det då finns utrymme om man har gjort en felbedömning. Till slut kommer marknaden att inse företagets värde och priset går upp. Men låt inte Mr Markets depression dra ner er. Låt inte honom värdera företagen.

Sammanfattningsvis. Man måste bida sin tid och vänta till Mr Market blir deprimerad och aktiepriserna sjunker så lågt att säkerhetsmarginalerna är stora och då är det dags att köpa. Här blir Buffetts råd om tålamod och disciplin väldigt tydliga. Om man kan utveckla den här disciplinen och vänta på ögonblicken kommer belöningen så småningom. Därför behöver vi inte klaga över marknadens rörelser utan istället se möjligheterna som Mr Markets dramatiska känslostormar ger de sluga investerarna. Vänta tills andra människor agerar dåraktigt, och agera själv vist! 

Detta kapitel känns mycket enkelt på ett sätt, men samtidigt så oerhört svårt att göra i verkligheten. Det är inte lätt att stå utanför en rusning som man kan tjäna på. Och det är mycket svårt att veta när man ska gå in och köpa efter en krasch eller djup nedgång. Sedan är det svårt att beräkna ”intrinsic value”, tycker jag som inte är ekonom. Jag har beställt ett gäng årsredovisning nu för att läsa sådana för första gången på allvar.

20. Var rädd när andra är giriga och girig när andra är rädda

Detta kapitel hör ihop med det förra om Mr Market. När Mr Market är euforisk blir människor giriga och när depressionen kommer blir investerarna rädda. Buffett säger att man med säkerhet kan säga att människor kommer att vara giriga, rädda och dåraktiga. Men man kan inte alltid säga i vilket ordning. Aktiemarknaden kommer alltid att påverkas av de starka känslorna girighet och rädsla. Men de som kan hålla sig kalla kan utnyttja detta.

Buffett själv sätter sig på sidolinjen när han ser att marknaden börjar överhettas. Han gör inga investeringar när priserna stiger irrationellt och priserna är bortkopplade från det ”sanna” värdet av företaget.

En kollaps brukar följa en euforisk period. När aktiemarknaden kollapsar blir investerarna rädda att förlora sina pengar. Alla säljer. I det läget gör Buffett tvärtom, han köper och kan på det sättet göra stora fynd. Buffett säger att girighet och rädsla turas om på aktiemarknaden och man ska använda sig av detta och inte ryckas med. Köp när alla säljer och sälj när alla köper. Aktier är som mest intressanta när ingen annan är intresserade av dom. När flocken är rädd och inte intresserade av aktier, det är exakt då vi ska vara intresserade.

21. Läs, läs ännu mer och sedan ska man tänka

Warren Buffett läser ungefär 6 timmar om dagen och sitter två timmar i telefon och resten av tiden tänker han. Om ett företag verkar intressant för Buffett läser han allt han kan komma över om företaget och dess industri. Det som han anser vara särskilt viktigt är att läsa årsrapporter. Han brukar också läsa konkurrenternas årsrapporter. Buffett anser att det faktum att man läser mycket gör att man kan tänka självständigt och ta beslut på faktaunderlag.

En bok han ständigt rekommenderar är Benjamin Grahams klassiker ”The Intelligent Investor”. En annan bok han tycker är läsvärd är Philip A. Fishers bok ”Common stocks and uncommon profits”. Han tycker inte att man ska använda tid på annan läsning än det som verkligen ger faktainformation. Att hitta värdeföretag startar med goda läsvanor!! Genom att läsa mer ger vi föda till tankarna!  

22. Använd alla dina hästkrafter!

Warren Buffett tror på att ha goda vanor. Ta bort dåliga vanor och lägg dig till med nya bra, positiva och produktiva vanor. För att veta vilka vanor som är bra bör man skaffa sig de rätta förebilderna. Buffett säger ”Show me a person’s heroes, and I’ll tell you what kind of person he is and where he’s headed.”  

23. Undvik andras kostbara misstag

Studera andras misstag så du inte gör detsamma. Tyvärr har vi sett alldeles för många som har blivit av med alla pengar på spekulation eller att de har gett bort makten av sina pengar till spekulativa aktiemäklare som har slarvat bort människors besparingar under ett helt liv. Det gäller att ha sunt förnuft och inse att det är lätt för aktiemäklare att lova mycket. Vidare är det viktigt att se om det finns dolda kostnader i dina investeringar.

Om det verkar vara för bra för att vara sant, så är det det! Oftast är stora löften kombinera med enorm risk. Håll er undan. Abdikera aldrig från besluten i portföljen.  

24. Bli en investerare med sunt förnuft

Om man har sunt förnuft kan man bli rik om du inte har bråttom. Och sunt förnuft gör dig inte fattig. Bli en bättre och smartare investerare med tiden. Lär dig från andra, både deras visdom och misstag.

How Buffett does it, 13-16

För er som är intresserade av att den årliga avkastningen hos Warren Buffetts företag Berkshire Hathaway har jag hittat följande länk som visar avkastningen mellan 1967 och 2007. Han har gjort imponerande drygt 24 % per år i 40 år. http://allfinancialmatters.com/2008/04/02/a-look-at-berkshire-hathaways-annual-market-returns-from-1968-2007/

Nu går vi till nästa fyra faktorer (från James Pardoes bok How Buffett does it) som har gjort att Warren Buffett har uppnått de otroliga resultat han har åstadkommit.

13. Ignorera macro, fokusera på micro

Warren Buffett anser att man inte ska låta sig påverkas av politiska händelser eller macroekonomiska faktorer. ”Put those blinders on. Don’t get distracted by macro issues.” Det är de små företagsdetaljerna som är viktiga. Ignorera de stora händelserna utanför företaget. Man ska vara en företagsanalytiker och inte försöka sig på att analysera allt runt omkring. Micro istället för macro! Buffett konstaterar att politiska händelserna de senaste 50 åren inte har påverkat hans syn på sina investeringar.

Buffett trycker mycket på att inte få panik för macroekonomiska faktorer eller politiska händelser därför att då är risken stor att man säljer aktierna i helt fel läge. Däremot kan det vara bra att hålla ett litet öga på macro för att upptäcka om man kan köpa aktier på ”rea”.

14. Titta noggrant på företagets ledarskap

Analysen av ett företag börjar och slutar med frågan om vem som bestämmer. Buffett investerar aldrig i företag innan han vet att ledarskapet är bra. Han har ett antal frågor han anser är mycket viktiga.

a) Arbetar ledarskapet för aktieägarna eller för att göra sig själva rikare (på aktieägarnas bekostnad) med hjälp av överdrivet höga löner, optionsprogram etc?  

b) Är ledarskapet sparsamma eller gillar de att spendera?

c) Är ledarskapet fast beslutna om att öka aktieägarnas värde och använder de sitt kapital på bästa möjliga sätt?

d) Undviker ledarskapet att ge ut fler aktier som spär ut värdet på aktierna?

e) Behandlas aktieägare som partners eller ignoreras dem?

f) Årsrapporten, är den rakt på sak eller innehåller den en massa struntprat?

g) Verkar ledarskapet vara helt ärliga och öppna i sina räkenskaper eller gömmer de information och ”fixar till” siffrorna?

Man måste lita på de människor som man förlitar sina pengar till!!!

Buffett själv har en mycket låg lön (jämfört med andra i motsvarande position), hans förmögenhet ligger i hans aktieinnehav i företaget. Detta innebär att han bara tjänar pengar när aktieägarna också tjänar pengar. Och han ser aktieägarna i Berkshire Hathaway som partners.

För att investera måste man först läsa årsrapporten och analysera räkenskaperna. Är det något man inte förstår så är det för att ledarskapet inte vill att man ska förstå! Håll er undan! Man vill inte bli partner med någon som försöker dölja information. En annan varningssignal är när årsrapporten bara handlar om framtiden. Särskilt om de gör förutsägelser som slår in! Då har de manipulerat siffrorna på något sätt.

Buffett investerar endast i företag som har ett etiskt ledarskap och som arbetar för aktieägarna och sätter aktieägarnas behov före sina egna. Och investera aldrig i företag som manipulerar (eller tidigare har manipulerat) siffrorna.

15. Kejsaren är naken på Wall Street!

Buffett säger att allt som inte fokuserar på företagets värde är ovidkommande.  Det finns mängder av system för att tjäna pengar på börsen. Men kom ihåg att kejsaren är naken på Wall Street. Undvik att bli uppslukad av modeller, mönster och data. De smarta investerarna är värde-orienterade trots att det inte är glamouröst eller ens kanske så intellektuellt utmanande. Det kan t.o.m. vara långsamt och tråkigt. Däremot kan snabba köp- och säljbeslut vara riktigt spännande som ger adrenalinkickar.

För att investera som Buffett krävs det att man ignorerar allt som inte har med värdet att göra. Undvik alla de komplicerade investeringsstrategierna som inte säger något om företagets värde. Och särskilt de som har en ”idiotsäker” strategi.

16. Tänk självständigt!

Tänk självständigt och imitera inte andra utan eftertanke. Buffett är immun mot beröm och applåder och är bekväm med att ignorera de som hånar eller klagar mot hans beslut. Att hålla sig till sina beslut trots att alla runt omkring inte håller med. Det klassiska exemplet är under it-boomen när Buffett inte köpte en enda it-aktie. När börserna rusade och Buffett höll sig undan fick han utstå mycket kritik och t.o.m. hån. Men eftersom han inte förstod it-businessen så höll han sig undan. Han kunde inte se företagens långsiktiga förmåga att tjäna pengar och hur de skulle se ut om tio år.

Buffett tror också att den irrationella marknadspsykologin var ansvarig för många it-aktiers pris. Under sådana förutsättning sätts aktiepriserna av de människor som är girigast, mest känslosamma, mest deprimerade, eller med andra ord, de människor som är mest bortkopplade från den långsiktiga verkligheten. Buffet kände att han gjorde rätt trots att alla andra tyckte att han gjorde fel. Men Buffett varnar också för de som är ”contrarians”; de som gör precis tvärtom mot vad alla andra gör. Han anser att det kan bli lika farligt som att slaviskt följa majoriteten.

Alltså; lita på fakta när du ska investera. Att bara vara en intelligent person räcker inte, man måste också tänka helt självständigt och inte följa skocken. Det finns inget substitut mot att ta reda på fakta, sätta sig ner och tänka!