Ändring i portföljen; in med fler investmentbolag.

Efter att åter igen ha läst ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” av Börjesson så slog det mig att jag kanske borde investera i fler investmentbolag. Det är ett av hans tips som jag inte tänkte på så mycket förra genomläsningen. Även ”aktiestinsen” har en hel del investerat i investmentbolagen.

Sagt och gjort. Jag köpte mer Öresund, jag köpte också Säki och Latour.

Nu ser portföljen (257 000 kr) ut som följer, i storleksordning:

Nokia 18,6 %

SKF 13,2 %

SCA 11,8 %

Öresund 9,7 %

HM 7,8 %

Kinnevik 7,4 %

Black Pearl 7,3 %

Tele2 6,8 %

Axfood 6,6 %

Latour 5,5 %

Säki 2,8 %

Avanza 2,4 %

Jag kommer nog också så småningom köpa Investor, Industrivärden, Ratos och Hakon Invest. Men jag började med Säki och Latour eftersom jag tänkte att Securitas snart borde gå upp i värde.

”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” – Per H Börjesson

Nedan kommer de bästa citaten från boken, som är en mycket bra sådan. Massor av sunt förnuft och visdom. Jag har länge levt efter flera av de råd han skriver om (bl.a. att spara innan man konsumerar, vi har t.ex. köpt bil med ihopsparade pengar).
Det enda jag inte håller med om är att han anser att om man inte amorterar sina lån innan man köper aktier så är det som att låna till att köpa aktier. Jag har valt att behålla mitt bolån som det är och inte amortera på det utan istället köpa aktier regelbundet varje månad.  
Ett råd som jag tog till mig var att det kan löna sig att satsa på investmentbolagen. Det är något som jag tänkte att det måste jag kolla upp bättre. I portföljen har jag tre investmentbolag: Kinnevik, Öresund och Latour (nyinvesterat igår).
Nu till citaten.
”Men egentligen har rikedom inget med pengar att göra. Mitt motto i livet är att det är tiden som är vår viktigaste resurs. Tiden går inte att spara.”

”Pengar ger bara en större frihet hur man kan välja att disponera sin tid.”

”…genom att börja sätta av 10 % till dig själv först i ett långsiktigt sparande kan du bygga upp en stor förmögenhet om du väljer rätt sparform.”

”…man kan också bli miljonär om man i 25 år placerar 1500 kr varje månad med 6 % avkastning.”

”En förmögenhet över dina vildaste drömmar är möjlig om du följer den gyllene regeln: Börja med att spara 10 % till dig själv varje månad och satsa den i ett sparande för långsiktig tillväxt.”

”För de flesta av oss är lönekontot slut vid månadens slut. Oberoende av om man tjänar 10 000 kr eller 100 000 kr gäller samma samband. Man anpassar utgifterna till de intäkter man har. Tro därför inte att det går att vänta tills man har en högre inkomst för att spara pengar. Då kommer man att anpassa sina utgifter efter de nya inkomsterna och det blir inga pengar över. Att tjäna mycket pengar är inte detsamma som att vara rik. Det enda sättet att bygga upp en förmögenhet på är att bygga upp ett kapital som skapar en årlig värdeökning. … De med höga inkomster och höga levnadsomkostnader kommer sällan att bygga upp något kapital för de konsumerar upp de intäkter de erhåller varje månad.”

”Warren Buffet köpte mycket få saker när han var ung. När han räknade på vad varje utgift kostade i framtida värde kom han fram till att det var bättre att investera pengarna.”

”Man blir alltså rik genom att spara. Inte genom höga inkomster.”

”De riktigt rika ändrar inte heller livsstil när de får större förmögenhet, för sparsamheten är djupt inrotad i deras kultur… Men de verkligt rika är ofta mycket sparsamma. Men denna sparsamhet är det tråkigt att berätta om.”

”’Ränta-på-ränta’-effekten innebär att det ofta inte är pengarna de tjänar som är viktiga, utan för att bli rik måste du låta pengarna arbeta för dig.”

”Warren Buffet säger att ’alla kan bli rika på att spara i aktier bara man inte har för bråttom’.”

”Lära sig principen att spara först och köpa sedan. … Dessutom ger det mycket större tillfredsställelse att köpa något när man sparat till saken under lång tid. Då blir konsumtionen en symbol för att man lyckats och kan unna sig något.”

”Paul Samuelsson…har gjort följande sammanfattning: ’Investeringar skall vara tråkiga. De skall inte vara spännande. Att investera skall mer vara som att se färg långsamt torka på en vägg eller titta på hur gräset växer. Om man vill ha upphetsning skall man ta 10 000 kronor och åka till Las Vegas.”

”Tror ni att en skogsägare skulle plantera en ny typ av träd bara för att han hört att någon annan lyckats, om han själv varit framgångsrik med en typ av träd under lång tid? Men säljer eller köper sina aktier eller fonder för att man tror att man kan förutsäga hur konjunkturen kommer att gå. Tror ni att en skogsägare hugger ned sina träd bara för att en meteorolog spår att det skall komma en storm om några dagar? Ett annat vanligt beteende är att man har kvar aktier och fonder som gått dåligt och säljer av de som gått bäst. Tror ni att en skogsägare vattnar de sämsta plantorna och hugger ned de träd som växer bäst?”

”När man väljer aktier kan man följa några enkla principer:

Har VD/huvudägare satsat egna pengar i bolaget?

Är ägarna ärliga människor?

Begriper man affärsidén?

Tjänar bolaget pengar?”

”Varför vill finansbranschen att alla aktieägare skall bytas ut varje år? Svar: Därför att transaktioner är finansvärldens modersmjölk.”

”Alla kan bli rika på aktier bara man inte har bråttom om man köper bra bolag och behåller dem.”

”Det unika med finansbranschen är att den som helhet inte skapar några mervärden för sina kunder. Om man lägger ihop alla transaktionskostnader och förvaltningsarvoden, och jämför med den totala överavkastningen med aktiemarknadens indexutveckling, kan man konstatera att analytiker, mäklare och kapitalförvaltare egentligen endast skapar otroligt stora intäkter till sig själva.”

”Warren Buffets enkla regel att köpa ett begränsat antal stabila bolag som styrs av människor man kan lita på, har begripliga affärsidéer och där priset är mindre än det verkliga värdet har visat sig vara fortsatt framgångsrika.”

”Lycka går inte att köpa för pengar men livet blir givetvis lättare att leva om man inte behöver tänka på pengar hela tiden. Samtidigt mår mindre väl lottade människor sämre och lever kortare.”

”Tid går inte att köpa för pengar… Pengar kan man spara på hög men tid går inte att spara…. Tänk också på att om man gör olika saker i livet blir den upplevda tiden mycket längre. … För att få mer tid gäller det alltså att hela tiden göra olika saker.”

”Pengar kan ge möjlighet till att göra nya spännande saker som gör att tiden upplevs längre. Pengar ger också möjlighet att man i större utsträckning kan disponera över sin egen tid.”

”Det är alltid bättre att amortera på egna lån än att spara i någon typ av räntebärande placering.”

”Om man köper aktier istället för att amortera på lånet bör man ställa sig frågan om man skulle ha köpt aktierna om man varit tvungen att ta ett nytt lån.”

”När det gäller ekonomi så har majoriteten alltid fel.” John Kenneth Galbraith

”Köpa och behålla egna aktier är den bästa långsiktiga strategin…”

”Köpa och behålla investmentbolag på börsen.”

”Det är den årliga avkastningen som är avgörande för hur bra placeringen är. Med det synsättet har en portfölj av investmentbolag möjligheter att bli en fantastisk långsiktig placering.”

”Man bör därför alltid ställa sig frågan: vad är priset på hela bolaget, genom att multiplicera antalet aktier med priset per aktie.”

”Det är bättre att byta till indexförvaltning än att använda dyra förvaltare som inte slår index.”

”Köp aktier i stabila bolag med en begriplig affärsidé som drivs av ärliga människor där priset är lägre än värdet.” Warren Buffet

”Varje månad bör ditt lönekonto ha följande poster:

+ Intäkter

– 10 % sparande till dig själv

– Kostnader

= 0

Det innebär att varje månad ökar din personliga förmögenhet med de 10 % du sparar till dig själv. Om du inte sätter av pengarna kommer du att anpassa dina kostnader så att lönekontot blir 0 i slutet av månaden ändå.”

”Spara först och konsumera sen är det givna rådet.”

”Genom att sätta av 10 % till dig själv först ökar man hela tiden den personliga balansräkningen vilket ökar valfriheten hur man kan disponera sin tid för resten av livet.”

”Om du börjar med 5 % har du börjat få in sparande i ditt förhållningssätt till pengar.”

”Aktiestinsen i Småland som med en vanlig inkomst och pension byggt upp en förmögenhet på över 100 miljoner kronor genom att köpa och behålla framförallt investmentbolag.”

”Börja varje månad med att spara 10 % till dig själv. Tro inte att du får mer pengar över när du tjänar med i framtiden. Alla har slut på lönekontot i slutet av varje månad oberoende av hur mycket man tjänar. Det enda sättet att bygga upp en förmögenhet är att bygga upp en kapitalbas steg för steg.”

”Ränta-på-räntaeffekten är världens åttonde underverk och gör att långsiktigt sparande ger otroligt stora avkastningar. Tänk på att varje procentenhet i sparande kostnader eller högre avkastning får stora konsekvenser på lång sikt.”

”Långsiktigt sparande gör man genom att köpa och behålla aktie- och fondplaceringar och låta dem växa precis som man skulle plantera träd i en skog. Någon gång då och då behöver placeringarna ses över men att placera i aktier skall vara långsiktigt och lite tråkigt.”

”Du är väl ganska rik. Blir man lycklig av pengar?”

Den frågan ställde Elin Bohman från Metro till Andreas Carlsson. Andreas Carlsson är ett vanligt namn i Sverige, men denne är den relativt anonyme, men mycket framgångsrike låtskrivaren. Han har skrivit massor av hits till många världsartister som Celine Dion, Backstreet Boys och Britney Spears.

Hans svar på frågan ”Blir man lycklig av pengar?” är faktiskt ett av de bästa jag har hört på den frågan. Han svarade enligt Metro den 16 oktober 2009 pdf versionen sidan 23 följande: ”Man blir lycklig av att slippa tänka på pengar.”

 ( http://www.metro.se/se/misc/pdf/2009/10/16/SERIK_2009_10_16.pdf )

Wow, vilket gött svar! ”Man blir lycklig av att slippa tänka på pengar.”

Det var något i mig som klickade till när jag läste det. Det är ju precis det det handlar om. Att slippa oroa sig för att man har tillräckligt med pengar. Att slippa oroa sig för att något ska hända som gör att man måste betala pengar för något, pengar som man inte har. Att ha friheten att kunna köpa det man verkligen vill ha. Om man vill ha en sommarstuga någonstans, att man kan köpa det. Eller att man kan göra en jorden-runt-kryssning om man vill det. Men inte bara det; man har friheten kanske t.o.m. att sluta arbeta på ett lönearbete. Man kanske hellre vill åka till Afrika och hjälpa till med att gräva vattenbrunnar, eller åka till Amazonas för att bo på en flotte. Eller om man vill skänka bort pengarna till goda ändamål. Eller vad det nu är man vill göra.

Pengar är inte allt och pengar löser inte alla problem. Men med pengar kommer man att kunna besöka fascinerande platser, lära känna spännande människor. Självförtroendet växer och man kan använda tiden till exakt det man vill.

Det kan också finnas en del anledningar till att bli rik som kanske inte är riktigt lika ”ädla”: ”Den som har mest när den dör vinner.” Det kan bli som en tävling inom familjen eller kompiskretsen om vem som har störst hus, dyraste bilen, flottaste sommarstället. Jag måste erkänna att tävlingsmomentet i att spara pengar motiverar mig till viss det. Men det är kanske bara 20 % av anledningen till varför jag vill bli rik. (Även om det är svårt att sätta procenttal på sina känslor.)

Andra vill bli rika för att kunna ge bort pengarna. Det finns flera exempel på megarika personer som har delat ut sin förmögenhet innan de dog. Andrew Carnegie är ett exempel, han skänkte pengar till att bygga bibliotek runt om i USA och världen. Idag har vi Bill Gates som använder sin tid till letar efter goda ändamål dit han kan skänka sina pengar som han har i en gigantisk miljardfond. Många av Bill Gates förmögna vänner (bl.a. Warren Buffet) skänker i sin tur sina pengar till fonden.

Vad säger ni där ute? Varför ska man bli rik egentligen?

Tankade mer Nokia när aktien rasade 8 %

Jag sålde Scania som jag hade gått lite plus på och köpte Nokia som rasade 8 % idag. Min aktieportfölj är därefter följande i alfabetisk ordning:

Avanza

Axfood

Blackpearl

H&M

Kinnevik

Nokia

SCA

SKF

Tele2

Öresund

Eftersom det är den 15 oktober (räknar alltid ut runt den 15:e varje månad) räknade jag också hur stor portföljens värde är; 250 000 kr.

Det bästa ur ”The Way to Wealth” – Benjamin Franklin

Benjamin Franklin var en mycket viktig person i processen när USA blev fritt från Storbritannien. Han gjorde en stor insats vid skrivandet avamerikanska självständighetsförklaringen 1776 och han var den ende som satte sin namnteckning på alla tre dokument som lett fram till självständigheten; amerikanska självständighetsförklaringen (1776), Parisavtalet (1783) och konstitutionen. Kuriosa: det är han som är på 100-dollarsedeln.

Hans mest kända bok är hans självbiografi som är en klassiker. Det jag speciellt minns ur den boken är hans målmedvetna strävan efter att bli en bättre människa genom att fokusera på en god egenskap varje månad (eller om det var varje vecka, jag kommer inte ihåg).

Denna korta lilla bok, The Way to Wealth, på ungefär sju A4 sidor är en riktig liten pärla. Boken inleds med att en grupp män står och väntar på att en auktion ska börja och under tiden klagar de över skatterna som England lägger på dom. De frågar en äldre herre vad han anser och Benjamin Franklin råkar överhöra detta. Franklin skriver att det var väldigt stärkande för egot att höra sina egna citat undervisas på detta sätt. Det är den äldre herrens citat från Benjamin Franklins almanackor som än idag ger oss kända citat och visdomsord. (Jag har översatt fritt, men ibland har jag avstått när det är uppenbart bättre att låta den engelska texten stå kvar, t.ex. rim.)

”Skatterna är väldigt tunga, men vi har värre saker som trycker oss. …Vi blir dubbelt skattbelagda av vår lathet, tredubbelt av vår stolthet, och fyrdubbelt av dårskapen.”

”Om en regering skattbelade oss att ge tio procent av vår tid till arbete för staten skulle det anses vara hårt. Men lathet skattbelägger oss mycket mer … Om du älskar livet, slösa då inte på din tid, för det är av tid livet är byggt av.”

”Förlorad tid kan man aldrig vinna åter.”

”Lathet gör allt svårt, men flit gör allt lätt… han som går upp sent måste jaga ikapp hela dagen. … Lathet rör sig så långsamt att fattigdomen snart kommer ikapp honom. … Early to bed, and early to rise, makes a man healthy wealthy and wise.”

”There are no gains, without pains.”

”Hungern tittar in hos den arbetande mannen, men vågar inte gå in.”

”Diligence is the mother of good luck.”

”Arbeta medan det heter idag, för du vet inte vad som kan hindra dig imorgon.”

”Det finns så mycket att göra både för dig själv, din familj, ditt land och din kung, gå upp i gryningen och låt inte solen titta ner och säga, o du ohederlige, där ligger han. … Det är sant att det finns mycket som ska göras, och kanske är du inte så duktig, men kämpa tålmodigt vidare, och du kommer att se stora resultat. För de konstanta vattendropparna urholkar stenen, och genom tålamot och flit kunde många små hugg fälla stora ekar.”

”Använd tiden väl om du vill få god vila … kasta inte iväg en enda timma. … Vila är för att göra något användbart, den flitige mannens vila är något den late aldrig får. … Ett vilsamt liv och ett liv i lathet är två olika saker.”

”Problem kommer från sysslolöshet… arbetssamhet ger bekvämlighet, överflöd och respekt.”

”Learning is to the studious, and riches to the careful.”  

”En man som inte vet hur man sparar det han tjänar kommer leva sitt liv med näsan precis över vattenytan, och dö utan att ha ett korvöre.”

”Om du vill bli rik tänk på att spara lika väl som att tjäna pengarna: Västindiens guld gjorde inte Spanien rik eftersom Spaniens utgifter var större än hennes inkomster. Sluta upp med era dyra dårskaper, och ni kommer inte att ha anledning att klaga över över hårda tider, tunga skatter eller dyra familjer.”

”Ta dig till vara för små utgifter, en liten läcka kommer sänka det största skeppet.”

”Om du köper det du inte behöver dröjer det inte länge förrän du måste sälja det du verkligen behöver.”

”Även om det du köper verkar vara ett fynd, kanske det gör mer skada än nytta. Många har blivit ruinerade genom att köpa många fynd.”

”Visa män lär sig av andras misstag, dårar lär sig sällan av sina egna.”

”He that goes a borrowing goes a sorrowing”

”De som lånar ut pengar kommer att bli sorgsna om han lånar ut pengar den den sortens människor, för när ska ha få tillbaka det?!”

”Stolthet är ännu värre. När du har köpt en fin sak måste du köpa tio till, så att det matchar ihop. Det är lättare att undertrycka den första önskan än att tillgodose alla önskemål som följer. Och det är i sanning lika dåraktigt för en fattig att apa efter de rika som det är för en groda att svälla för att kunna bli lik en oxe.”

”Stolthet äter frukost med överflöd, lunchar med fattigdomen och äter middag utblottad. … Stolthet kan inte ge god hälsa, eller minska smärtan, det hjälper inte en människa att bli större, det skapar avundsjuka och hastar på oturen.”

”Men, åh, tänk på vad du gör när du tar på dig en skuld; du ger en annan makten över din frihet.”

”Fattigdom tar ofta bort all entusiasm eftersom det är svårt för en tom säck att stå uppsträckt.”

”Låntagaren är långivarens slav.”

”Var arbetsam och fri, var sparsam och fri. … Gå hellre till sängs hungrig än att stiga upp med skulder.”

”Se till att vara generös, och ge tröst och hjälp åt de som behöver.”

”De som inte kan ta emot råd, kan inte bli hjälpt.”

Det är ett antal riktiga höjdarcitat av gammaldags stil. Men jag gillar det.

Bra pdf-bok; Benjamin Franklin – The Way to Wealth

Benjamin Franklin är en av mina favoriter i världshistorien. Här har jag hittat en liten kort pärla i pdf format; The Way to Wealth från 1758.

http://www.bfranklin.edu/johnhibbs/WayToWealth.pdf

En annan spännande författare är Baltasar Gracian som på 1600-talet skrivit The Art of Worldly Wisdom. Man kan läsa online på följande adress.

http://www.online-literature.com/gracian/art-worldly-wisdom/

Publicerat i Boktips. 1 Comment »

”Aktiehippien” från vårt grannland som slår index år efter år

Några år efter att alla svenskar tvingades att börja fondspara i ppm började jag intressera mig lite för fonder. Det kändes som ett nödvändigt ont. Efter ett tag ”upptäckte” jag ”aktiehippien” Kristoffer Stensruds fondbolag, Skagen Fonder (i ppm har jag den största delen i hans fond Skagen Kon-Tiki). Nu när jag har haft ett intresse för fonder (och som nu har gått över till aktier) ett tag inser jag mer och mer hur extremt duktigt han är.

Sedan 1993, då Kristoffer Stensrud bildade Skagen Fonder, har han slagit index i sina fonder. Per år är hans avkastning ungefär 17 %. Hans filosofi är sunt förnuft! Investeringsfilosofin är strikt värdebaserad och precis som Warren Buffet skiljer han på priset och värdet. Man ska bara köpa aktier på bolag där värdet är uppenbart högre än aktiekursen. Skagen fonder föredrar lågt värderade företag av god kvalitet och med tillväxt. Stensrud letar ständigt efter felprissättningar på marknaden genom att leta efter företag med de tre ”u”:na; undervärderade, underanalyserade och impopulära (upopuläre på norska). De företag som är populära är ofta övervärderade. Eftersom värden inte sitter i länder och branscher utan i personer och företag så investerar alla Skagens fonder globalt. Han undviker moden och rykten. Man ska hålla sig undan det exotiska, han anser t.ex. att vind- och solkraft är vår tids bubbla. Vidare ska man akta sig för att försöka tima bottnar, det är bättre att gradvis gå in och ur en aktie. Han anser att alla kan vinna på aktier eftersom de är värdeskapande. Nollsummespel är inget han anser att man ska satsa på (t.ex. valutor).

Stensrud har t.ex. valt att lägga huvudkontoret i Stavanger på Norges västkust, precis som Warren Buffet som valde Omaha, Nebraska och även andra som placerar sig en bit från Wall Street. På detta sätt kan de hålla ett avstånd till finansbruset och det blir lättare att gå sin egen väg.

Aktiehippien säger att man inte ska vara rädd när marknaden går ner. För värdeorienterade förvaltare skapar en nedgående marknad möjligheter.

När man läser om hans filosofi mera tycker jag mig se många likheter med Warren Buffet och de andra superinvesterarna (Benjamin Graham, Peter Lynch, Philip A. Fisher etc.) Det som ändå verkar skilja Stensrud från t.ex. Warren Buffet och Philip A. Fisher är att han inte håller sina företag ”för evigt”. Han anser att det rätta värdet ska inträffa mellan 2 och 5 år efter investeringen, och då säljs aktierna.

Stensrud har ett avkastningskrav på 20 % per år och han letar efter företag med p/e-tal som är mindre än 5. För att hitta dessa företag går han upp tidigt och lusläser rapporter och årsredovisningar. De kvantifierbara metoder han använder sig av är det framför allt p/e-talet som är den bästa indikatorn. Men också p/försäljning, p/bokfört värde och p/cashflow.

En sak jag gillar med aktiehippien är att han har sin privata förmögenhet (snart 2 miljarder) investerad i sina egna fonder. Jag har under årens lopp alltid kollat om förvaltaren har sina privata pengar i fonden de förvaltar. Om de inte har det anser jag att denne har diskvalificerat sig själv eftersom han/hon inte tror på sig själv. Aktiehippien kör en begagnad Volvo och bor i ett enkelt hus. Hans intresse är fondförvaltandet i Skagen Kon-Tiki och läsning. Hans arbete och hobby är samma sak. Och han tar helst inte semester eftersom på sommaren när andra tar semester är det lättare att fynda. En intressant man som bor i vårt eget grannland.

Warren Buffet och kvinnor är mer långsiktiga än män generellt och lyckas bättre.

Följande är saxat från Per H Börjessons artikel ”Kvinnor är bättre aktieplacerare än män.” ( http://www.epostservice.se/read.asp?issueid=87428%20 )  
 

”Akademiska studier visar att på lång sikt har kvinnors aktieplaceringar bättre avkastningar än mäns. Ett skäl till de kvinnliga framgångarna är att de har ett lägre antal transaktioner än män. Kvinnor köper och behåller aktier i större utsträckning än män som har en tendens att köpa och sälja hela tiden. Det innebär att männen på lång sikt får en lägre avkastning för varje transaktion vilket ger upphov till kostnader i form av först en avgift till mäklaren (kallat courtage) och sedan en kostnad för skillnaden mellan köp- och säljkurs på en aktie (kallad spreadkostnad). Till detta kommer ofta också en skattekostnad för varje byte. Om man varje år byter ut alla sina innehav kan transaktionskostnaderna uppgå till 1 % av sparkapitalet per år. Om man sparar på 30 år innebär det att man får 25 % lägre slutresultat än om man köpt och behållit aktierna över hela tidsperioden. Alla dessa transaktioner uppmuntras av den finansiella industrin som tjänar pengar på bytena transaktioner är finansvärldens modersmjölk. Då aktivitet är positivt i de flesta andra mänskliga aktiviteter som arbete och sport är det också svårt att mentalt köpa och behålla aktier. I placeringar är det istället inaktivitet som är bäst och kvinnor verkar i större utsträckning ha den mentala styrkan att köpa och behålla aktier.

 

Ett annat till skäl att kvinnor har bättre avkastningar är att de i större utsträckning köper stabila säkra bolag än män. De väljer bolag som till exempel Hennes & Mauritz som de känner till och där de begriper affärsidén. Kvinnor lägger också mer tid på att analysera bolagen de köper aktier i och väljer ofta bolag som de har en personlig relation till och som har god etik och moral. Män har mer en tendens att satsa på förväntningsbolag med fantastiska nya innovationer som skall förändra världen. Det visar sig i praktiken att det tar minst dubbelt så lång tid och kostar dubbelt så mycket pengar att förverkliga de spännande

produktplanerna som gör att dessa bolag ofta blir dåliga placeringar för aktieägarna. Om kvinnornas stabila bolag varje år ökar i värde med 15 % innebär det faktiskt att man har dubbelt så mycket pengar efter 5 år. Vad är det för tråkigt med det?

  

Världen bästa aktieplacerare, Warren Buffett i USA, är känd för att vara extremt långsiktig i sina placeringar och han har bland annat sagt att den bästa placeringshorisonten för aktier är att ha dem för alltid. På det sättet minimerar han alla transaktionskostnader och har en portfölj som han känner till väl. Warren Buffett köper aldrig heller några förväntningsbolag utan alla nya bolag har en lång historik av stabila vinster. Han säger att man inte skall lägga någon vikt vid framtida prognoser utan bara titta på ett bolags historiska siffror.

 

Gör därför som kvinnor och Warren Buffett! Köp och behåll stabila bolag som du känner till så fixar världens åttonde underverk, ränta-på-ränta, den långsiktiga avkastningen. 10 000 kr med 10 % avkastning om året blir faktiskt 175 000 kronor om 30 år tack vare att med ränta-på-ränta blir det avkastningen på den tidigare avkastningen som ger de stora värdeökningarna med långa placeringshorisonter.”  

 

Riktigt intressant artikel! Även Per H Börjessons bok ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” (se också http://www.bytsparande.nu/ ) är mycket läsvärd även om han inte kommer med något ”nytt”.

Benjamin Graham – Warren Buffets mentor

Benjamin Graham räknas som grundaren av value investing och är en ikon inom investerarvärlden. Warren Buffet t.ex. har under hela sitt liv hänvisat till Benjamin Grahams inflytande över sin verksamhet.

Benjamin Graham lyckades förränta sitt kapital 17 procent per år under 20 år. Men han sa också att det är viktigare att bevara kapitalet än att tjäna pengar. Han hade stor riskaversion pga depressionen.

Graham hävdade att man kan investera framgångsrikt i aktier om man använder sunda placeringsprinciper som t.ex. ”intrinsic value” (inneboende värde). Det innebär att man bara ska investera i aktier som värderas med god marginal under det inneboende värdet. Han betonade också att ett bra företag inte behöver vara en bra investering. Ofta är nämligen de populära företagen ofta populära investeringar och därför ofta för högt värderade.

Benjamin Graham betonade att man alltid ska betrakta sin investering som om man ägde hela företaget. Han har fyra råd för att lyckas. 1. Lär dig företaget du investerar i. 2. Lär känna företagsledningen. 3. Investera på sakliga grunder. Man ska vara en investerare och inte en spekulerare. 4. Tro på dig själv och dina beslut.

Benjamin Graham talade ofta om skillnaden mellan spekulation och investering. I hans bok ”The Intelligent Investor” skriver han att en investering är en placering som efter noggranna analyser ger löfte om rimliga avkastningar samtidigt som kapitalet inte riskeras. De placeringar som inte faller in under denna beskrivning är spekulation. Han säger vidare att en investerare köper bra företag till låga priser, medan en spekulerare försöker förutse prisförändringarna.

Grahams metodik kan sammanfattas i några punkter.

1. Företaget ska vara tillräckligt stort. Graham föredrog stora företag eftersom risken blir mindre. Mindre företag är känsligare för omvärlden, ofta pga att kundbasen är mindre.

2. Säkerhetsmarginalen (margin of safety) ska vara så stor som möjligt. Skillnaden mellan ett företags aktiekurs och dess framräknade värde ska alltså vara så stor som möjligt. De företag som är övervärderade har ingen säkerhetsmarginal alls. Om man är en investerare ska man endast investera i företag med stor säkerhetsmarginal. (Till skillnad från spekulerare som kan köpa övervärderade företag för att göra ett ”klipp”.) Hur man värderar ett företag spelar inte så stor roll. Man kan använda sig av p/e-tal, direktavkastning eller andra metoder. Men det viktiga är att investeraren har en beräkning på det fundamentala värdet och att det är högre än aktiernas pris. Graham själv gjorde sig en förmögenhet på att leta efter rejält undervärderade företag; helst att de värderades till under sitt rörelsekapital.

3. Företaget man ska investera i ska ha betalat ut en hög utdelning under helst 20 år. Utdelningar är (ofta) ett tecken på hög lönsamhet. Och har man lyckats under så många år torde det fortsätta.

4. Den finansiella ställningen ska vara stark. Kursen skulle inte vara högre än 1,2 på det bokförda nettovärdet/substansvärdet (marknadsvärdet på tillgångarna minus skulderna). En annan metod var att leta efter företag där omsättningstillgångarna var större än summan av lånen.

5. Företaget ska ha en vinsttillväxt. Vinsten ska bli högre för varje år.

6. Företaget ska ha lägre p/e-tal än det historiska genomsnittet när man köper. Helst ska p/e talet vara under 15.

Som exempel på hur man kan göra ”Grahamska analyser” i praktiken vill jag hänvisa till Markus på bloggen ”ut ur ekorrhjulet” (se länken http://ut-ur-ekorrhjulet.blogspot.com/2009/09/graham-granskar-getinge.html ) som har gjort ett antal företagsanalyser med Grahamska principer som grund. Jag saxar ur hans analys av Getinge:

”1. Adequate size
Getinges börsvärde är 30 625 000 000 vilket är större än 14 Mdr.

Godkänd

2. Strong financial condition
Omsättningstillgångar: 12 646 000 000
Kortfristiga skulder: 5 946 000 000
Långfristiga skulder: 14 168 000 000

2.1: Omsättningstillgångar är minst 2 * Kortfistiga skulder.
Godkänd.
2.2: Långfristiga skulder mindre än (Omsättningstillgångar – kortfristiga skulder)
Underkänd.

Underkänd

3. Earnings stability – Bolaget har redovisat vinst varje år de senaste 10 åren.
(Vinst per aktie justerat för nyemmisioner, omräknat till dagens aktieantal)
1997 2,57
1998 3,06
1999 3,06
2000 3,00
2001 3,18
2002 3,70
2003 4,62
2004 5,44
2005 5,40
2006 5,95
2007 5,84
2008 7,23

Godkänd

4. Dividend Record – Bolaget har gjort aktieutdelning utan avbrott de senaste 20 åren.
(justerat för nyemmisioner, omräknat till dagens aktieantal)

1997 0,69
1998 0,81
1999 0,88
2000 0,88
2001 0,94
2002 1,06
2003 1,35
2004 1,65
2005 2,40
2006 2,20
2007 2,40
2008 2,40

Godkänd

5. Earnings Growth – Åtminstone 1/3 ökning av vinst/aktie de senaste 10 åren, beräknas med 3-års medel i början och slutet av perioden.

1997 2,57
1998 3,06
1999 3,06

2006 5,95
2007 5,84
2008 7,23

Medel 1997-1999: 2,90
Medel 2006-2008: 6,34

Vinsten har ökat med 219% så 1/3 är slaget med råge!

Godkänd

6. Moderate Price/Earnings Ration – Enligt Graham ska man inte betala mer än P/E 15.
Hos Avanza: 18,08
Hos Di: 19,91
Hos Dn: 19,91

Underkänd

7. Moderate Ratio of Price to Assets – Priset ska inte vara mer än 1½ ggr tillgångarna, men ett P/E-värde under 15 kan tillåta priset att vara högre. En tumregel är att PE * Price to Assets ska vara mindre än 22.5

Getinges börsvärde är 30 625 000 000
Omsättningstillgångar: 12 646 000 000
Anläggningstillgångar: 20 386 000 000

Price to Assets blir: 30625/(12646 + 20386) = 0,93

Godkänd

Getinge får godkänt på 5 av 7 punkter vilket gör att jag kan köpa den enligt min strategi.”

Jag tycker att det var mycket intressant att se hur Grahams filosifi kunde tas i användning för oss småsparare och tack Markus att du delar med dig av dessa analyser.